College van B&W wil door met Economic Board Groningen

HET HOGELAND – De eerste programmaperiode van de Economic Board Groningen (EBG) eindigt op 31 december van dit jaar. Het college van B&W heeft besloten de samenwerking met EBG ook de komende jaren voort te zetten.

Verantwoordelijk wethouder Eltjo Dijkhuis: “Het college vindt de activiteiten van de EBG van grote toegevoegde waarde voor de economische ontwikkeling van onze regio. EBG legt vooral accent op het stimuleren van het MKB in Noord  – Groningen. Daarbij staan innovatie en bevordering van de werkgelegenheid voorop. We hebben de afgelopen jaren gezien dat hun aanpak werkt en willen graag met ze verder.”

Het college wil financiële middelen beschikbaar stellen waarmee een verlenging van Economic Board Groning             en voor minimaal een periode van twee mogelijk wordt gemaakt. Voor 2021 gaat het om een bijdrage van 90.000 euro; voor 2022 om 80.000 euro.

Het college heeft ook ingestemd met het ‘Programma op Hoofdlijnen 2021-2025’ van het bestuur van EBG. Daarin wordt de toekomstige samenwerking met provincie en gemeenten beschreven. De organisatie van EBG wordt vernieuwd. Ook de rijksoverheid, het onderwijs, sociale partners en het Nationaal Programma Groningen worden nauw bij de nieuw in te richten organisatie betrokken.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !