Ook tennis- en badmintonclubs op het Hogeland lijden onder coronacrisis

HET HOGELAND – Ook de tennis- en badmintonclubs van Het Hogeland ontkomen niet aan de gevolgen van de coronacrisis. In de maanden maart, april en mei waren zij grotendeels gesloten, in de zomer mochten zij een aantal maanden gedeeltelijk  open, maar dit heeft de grote klap uit de eerste maanden niet goed kunnen maken. De inkomsten uit de kantine zijn drastisch teruggelopen en veel toernooien zijn afgeblazen. Hoe staan de clubs uit het hoge Noorden ervoor? 

In de gemeente Het Hogeland zijn de meeste tennisclubs kleinschalig, de clubs hebben gemiddeld tussen de 50 à 75 leden, zo ook Tennisclub Baflo (TCB). Het multifunctionele kindcentrum Marciaborg biedt onderdak aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en de tennisclub. De feestelijke stemming is sinds maart 2020 helaas wel voorbij, de lockdown heeft ook TCB hard geraakt. De club die al jaren een financieel stabiele basis heeft, moet dit jaar haar reserves aanspreken om de begroting sluitend te krijgen. Waarnemend voorzitter Heidi Musschenga: “Dit is vooral te verklaren doordat veel toernooien in het voorjaar zijn afgelast en dat de kantine op een aantal maanden na, het gehele jaar gesloten is geweest. Dit heeft het huishoudboekje van TCB flink overhoop gegooid.”

“Door de maatregelen kan men niet even blijven hangen om bij te praten”

Ook in Bedum heeft de coronacrisis veel geëist van de plaatselijke tennisclub LTC Bedum. De vele toernooien die in het voorjaar worden georganiseerd konden dit jaar geen doorgang vinden. LTC Bedum heeft gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Deze regeling van de Rijksoverheid voorziet de club van een gift van vier duizend euro. Daarnaast heeft de club de maanden maart, april en mei geen huur hoeven te betalen voor de tennisvelden die de club huurt van de gemeente. Voorzitter Peter Russchen : “We waren blij dat we net na de zomervakantie nog een corona-proof toernooi konden organiseren waaraan ongeveer 120 mensen deelnamen. Financieel heeft de club alle eindjes net aan elkaar kunnen knopen.” Wat Russchen wel erg mist is de gezelligheid op de club: “Door de maatregelen kan men niet even blijven hangen om met elkaar bij te praten na het tennissen.”

LTC Lydensee is al jaren een stabiele factor in Ulrum. De club beschikt over twee gravelbanen, daarnaast heeft de club nauwe banden met Stichting Tennishal Ulrum, waardoor er in de sporthal die grenst aan de club, gebruik kan worden gemaakt van twee binnenbanen die de stichting exploiteert. Ook voor LTC Lydensee is 2020 een financieel zwaar jaar. Waarnemend voorzitter Bern Tromp en  Popke Jan Zwart (Technische zaken) gaven een inkijkje in de omzet van de kantine:  “In een normaal jaar genereert de kantine zo’n 3000 euro omzet. In 2020 valt dit bedrag waarschijnlijk zo’n 1500 euro lager uit. Een zware domper, maar niet verassend als de kantine bijna het gehele jaar gesloten is. “ Volgens de twee bestuurders kan de club door het behouden penningmeesterschap van voor de voorbije jaren wel tegen een stootje, maar ook voor de Ulrumers geldt dat deze situatie niet te lang kan duren.

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis bond (KNLTB) laat een overkoepelend beeld zien van de huidige situatie. Landelijk is het aantal leden met ruim 3 procent toegenomen, van 549.000 in oktober 2019, naar 567.000 in oktober 2020. Ellen Julius, manager PR & Communicatie bij de KNLTB is blij met deze ontwikkeling: ‘’De KNLTB zet al jaren in op programma’s die tennissen in Nederland promoten, de neerwaartse trend qua ledenaantallen van begin dit decennium is omgezet in een stijging,’’ aldus Ellen Julius. ‘’Voor de clubs zijn er veel regelingen die financieel helpen om de coronacrisis door te komen, denk hierbij aan de eenmalige gift van 4.000 euro en uitstel van betaling van de vaste lasten.’’ Niet alle verenigingen waren op de hoogte van deze regelingen. Heidi Musschenga van TCB gaf aan dat de club uit Baflo geen gebruik heeft gemaakt van de eenmalige gift van 4.000 euro.

Krimp stagneert, slechts 1 procent daling aantal leden

In de gemeente Het Hogeland zijn er in totaal 771 tennisspelers die via hun clubs zijn aangesloten bij de KNLTB. Er zijn ook clubs die niet zijn aangesloten bij de KNLTB, hiervan zijn geen officiële cijfers bekend. De landelijke trend komt niet terug in de cijfers van de Het Hogeland. Ten opzichte van 2019 is er een kleine daling geweest van 1 procent van het aantal leden. De krimp is wel gestagneerd, in de voorgaande jaren lag de krimp vaak tussen de 5 tot 7 procent. Nu veel sociale activiteiten zijn weggevallen wordt het sporten extra gewaardeerd. Tennis kent ook geen zomerstop zoals bijvoorbeeld voetbal, hierdoor was tennis extra aantrekkelijk in deze periode.

De plaatselijke badmintonclubs zijn in omvang vaak kleiner dan de tennisclubs. De Uithuizer Badminton Club (UBC) heeft ongeveer 30 leden en LSV Badminton uit Loppersum heeft ruim 20 leden. Beide clubs zijn recreatieve clubs die geen trainer hebben. Ook kennen deze twee badmintonclubs een ander uitgavenpatroon dan hun collega’s op de tennisbaan. De badmintonclubs hebben vaak geen eigen banen waardoor zij niet gebonden zijn aan vaste lasten. Alleen wanneer men wil trainen wordt er respectievelijk in Uithuizen (sporthal De Mencke) en net over de gemeentegrens in Loppersum (sporthal de Boshal) een gedeelte van één van de twee sporthallen gehuurd. Een groot voordeel voor beide clubs is dat zij niet afhankelijk zijn van kantine-inkomsten, hierdoor kennen beide clubs geen grote terugval van hun omzet.

Matthijs Blaas, secretaris van UBC, gaf aan dat de opkomst tijdens de trainingen wel wat gedaald is. Een aantal leden vindt het jammer dat er niet gedubbeld mag door de coronamaatregelen bij het badmintonnen, er mag alleen 1 tegen 1 worden gespeeld.

Voorzitter van LSV Badminton, Annelies Ozinga, heeft in samenspraak met het bestuur de contributie voor de maanden maart, april en mei zelfs met 7,50 euro kunnen verlagen. Het bestuur wilde de leden tegemoetkomen omdat zij niet meer konden trainen in de Boshal. De portefeuilles van de badmintonclubs zijn bescheiden, maar hierdoor ook minder kwetsbaar voor externe omstandigheden.

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het doen en laten van de tennis- en badmintonclubs. Beide sporten hebben last van het feit dat ze beperkt zijn in het trainen en in het organiseren van wedstrijden en toernooien. Voor de tennisclubs komt daar  in sommige gevallen nog een zeer zware financiële situatie bij.

Julian Uil

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !