OPINIE: De democratische verloedering van het extreem conservatisme

Zo’n 1200 inwoners van Het Hogeland stemden bij de Europese verkiezingen op Thierry Baudet. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten waren het er 1898, wat goed was voor 8,2 procent van de uitgebrachte stemmen voor Forum voor Democratie. Wat rest is een kater bij de kiezers die hun politieke vertrouwen aan deze partij hebben gegeven.

Het is weer betrekkelijk stil rond Baudet nu de leden hebben gestemd en hem tot partijleider hebben aangewezen. En dat leidde weer tot de aankondiging van de extremistische boerenvoorman Jan Cees Vogelaar en wat kompanen om weer een procedure te beginnen aangezien de functie van partijleider niet bestaat bij Forum. Wat rest is een Thierry Baudet die als de wiedeweerga een lijst met kandidaten in elkaar moet flansen voor de komende verkiezingen van de Tweede Kamer.

Onmiskenbaar bestaat in de Nederlandse politiek een stroming die als extreem conservatief, is aan te merken. Dat is een groep met een anti-kapitalistisch wereldbeeld, met een hang naar het roemrijke verleden toen de wereld nog niet was aangetast door de schimmel van immigratie, de internationalisering van de productieverhoudingen, toen het nog veilig was op straat. En deze goede oude gemeenschap nog niet bedorven was door alles wat men onder de noemer modernisering kan samenvatten. Het is nationalistisch anti-kapitalisme, verlangend naar de tijd dat de boer nog een gewone landman was, de wereld overzichtelijk in goed en kwaad verdeeld, niet aangetast door duistere samenzweringen van dé elite, dé gecensureerde media, hét partijkartel enzovoort aan wat zich aan bizarre opvattingen aandient. Dat alles onder drang van het ‘cultuurmarxisme’. Terzijde, een Joodse publiciste wees er onlangs op dat deze term rechtstreeks uit de Duitse nazi-propaganda is geplukt.

“In de democratische rechtstaat zullen we ruimte moeten bieden aan anti-democraten aan bizarre samenzweerders gelovigen, aan aanhangers van dwaze en perfide ideeën”

Hoe men het ook wendt of keert, extreem rechts-conservatieve partijen schurken altijd tegen het fascisme aan dat als kleine groepjes blijft voortbestaan. Eind jaren zestig werd de keuterboerenopstand van Boer Koekoek en z’n Boerenpartij er door geteisterd. En Koekoek slaagde erin de fascistische onderstroming te neutraliseren. In de jaren tachtig hadden we de Centrum-Democraten van Hans Janmaat, een partij die was opgericht als afscheiding van de neo-fascistische Nederlandse Volks Unie. Het moet gezegd zijn van Geert Wilders: hij is er altijd goed in geslaagd uit de buurt te blijven van neo-fascistische en anti-semitische clubjes en dat siert hem.

Het is de democratische paradox waar we mee moeten leren leven. In de democratische rechtstaat zullen we ruimte moeten bieden aan anti-democraten, aan bizarre samenzweerders gelovigen, aan aanhangers van dwaze en perfide ideeën. We ontkomen er niet aan dat de democratie wordt belasterd, besmeurd door schreeuwers die zich er op beroepen het ware volk, te vertegenwoordigen, en dat zij wel een de stal zullen uitmesten. We moeten verdragen dat Baudet en mr. Theo Hiddema in het parlement verschenen om van alles en nog wat klaar te maken– nou ja, er toch heel vaak niet waren – voor een riant salaris en onkostenvergoeding en fractie-assistenten en werkelijk niets tot stand hebben gebracht.

Het is treurig dat de 1898 inwoners van Het Hogeland vertrouwen hadden in Baudet en zijn bendgenoten. Want Forum voor Democratie blijkt uiteindelijk niks anders te zijn dat een verzameling baantjes jagers, lavendel en cocaïne snuivende, vriendinnetjes bevoordelende, diner-met-drank souperende, praatjesmakers te zijn. De enige die er aan verdiend heeft is de slotenmaker die voortdurend de sloten van het partijkantoor moet vervangen.

Een schrale troost voor de Hogelandster Forumstemmers is dat de fractie in de Provinciale Staten getrouw is aan de partijleider Baudet. Zijn die stemmen toch niet geheel in de prullenbak gegooid.  Het ware te wensen dat het extreem conservatieve deel van de Nederlanders eindelijk een deugdelijke vertegenwoordiging in het democratisch stelsel zal krijgen.

Berto Merx

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !