Provinciale subsidie voor Voedselbanken, Maxima en Jeugdfonds

GRONINGEN – De provincie Groningen verstrekt voor het jaar 2021 subsidies aan Voedselbanken Groningen (€ 30.000), Kledingbank Maxima (€ 11.000) en Jeugdfonds Sport & Cultuur (€ 35.000). De subsidies zijn onderdeel van de Sociale agenda van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. Met deze subsidies ondersteunt de provincie instellingen die ervoor zorgen dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving en gelijke kansen krijgen.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “We vinden dat alle inwoners mee moeten kunnen doen. We willen voorkomen dat mensen aan de financiële zijlijn komen te staan, waardoor activiteiten als sport of cultuur onbereikbaar worden. Met ons Leefbaarheidsprogramma zetten we in op preventie en duurzame oplossingen, maar voor vandaag en morgen is dat niet altijd voldoende. Juist nu in coronatijd gaan veel activiteiten helaas niet door. Met deze bijdragen hopen we in de directe behoefte te voorzien van de instellingen.”

De Voedselbanken zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen een voedselpakket krijgen. Wekelijks ontvangen ongeveer 2.750 huishoudens op deze manier gezond voedsel.

Bij de Groninger Kledingbanken kunnen mensen met een laag inkomen twee keer per jaar gratis kleding uitzoeken. Jaarlijks worden hier ongeveer 16.000 volwassenen en kinderen geholpen. Bij de Kledingbanken werken 250 vrijwilligers, voor wie dit vaak een opstap is naar betaald werk.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. De verwachting is dat dit jaar ongeveer 3.350 kinderen hier gebruik van gaan maken./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !