Ruim 2,3 miljoen coronasteun voor cultuursector en vrijetijdseconomie

GRONINGEN – Er komt een steunpakket van ruim 2,3 miljoen euro voor cultuur en vrijetijdseconomie in de provincie Groningen. Daarvan gaat ruim de helft naar zzp’ers in de creatieve sector, voor het ontwikkelen van nieuw cultureel aanbod en voor scholing. Het overige deel gaat naar organisaties en culturele instellingen die zijn getroffen door de coronacrisis.

Zelfstandigen in de culturele sector maken vanaf begin 2021 aanspraak op het stimuleringspakket van de provincie. Er is ruim 1,15 miljoen voor makers in de creatieve sector om nieuw cultureel aanbod te maken. Zelfstandigen kunnen geld krijgen voor scholing om mee te kunnen met de ontwikkelingen in de sector. Ook de vrijetijdssector zal profiteren van het nieuwe aanbod voorstellingen, festivals en theater. Marketing Groningen ontvangt 200.000 euro uit het stimuleringspakket voor het promoten van cultuur en toerisme in Groningen. Daarmee kunnen ze het merk Groningen – als bestemming voor vakantie en vrije tijd – verder versterken.

Schadepakket

Er komt ook financiële steun voor instellingen die getroffen zijn door de coronacrisis. Hoeveel steun een instelling ontvangt, hangt af van de subsidierelatie met de provincie Groningen. Voor culturele instellingen die hoofdzakelijk subsidie ontvangen van de provincie is ruim 390.000 euro beschikbaar. Als de gemeente verantwoordelijk is, heeft de provincie eenzelfde bedrag beschikbaar voor cofinanciering. Het Groninger Museum ontvangt 306.000 euro voor de geleden schade.

Coronafonds

Het coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het coronafonds – in totaal 11,5 miljoen – gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten. Vanuit het fonds is 2 miljoen euro gereserveerd voor de cultuursector en vrijetijdseconomie die zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen. De overige € 337.857 uit het steunpakket komt van het Rijk.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !