Vrijetijdssector kan bijdragen aan werkgelegenheid en leefbaarheid

GRONINGEN – De vrijetijdssector als bijdrage aan de welvaart voor inwoners van de provincie Groningen. Dat kan met een sterker ondernemersklimaat, meer recreatief aanbod en betere opleidingen in de vrijetijdssector. Dat staat in de visie vrijetijdseconomie 2021-2030, waarmee de provincie richting geeft aan het beleid voor de komende tien jaar.

De provincie wil gastvrij, innovatief en duurzaam ondernemerschap stimuleren. Door meer onderlinge samenwerking kan een sterker ondernemingsklimaat ontstaan. De groei van deze sector levert meer werkgelegenheid op. Op dit moment hebben ondernemers het zwaar vanwege de coronacrisis.

Toeristisch ecosysteem

De provincie Groningen heeft toeristen en recreanten veel te bieden. De slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’ staat al meer dan 30 jaar. De culturele en landschappelijke rijkdom en diversiteit is enorm. Wat vaak ontbreekt is een verbinding tussen een bezienswaardigheid, horeca en andere voorzieningen. De provincie wil de verbinding van dit soort ’toeristische ecosystemen’ stimuleren. Daarnaast kan het Gronings DNA gebruikt worden als herkenbaar beeldmerk. Onze identiteit bestaat uit drie kernwaarden: ruimte, pioniersgeest en karakter. We koesteren de zaken die Groningen tot Groningen maken en we bewaken ons erfgoed.

Onderwijs

De provincie investeert ook in onderwijstrajecten in de toerisme- en vrijetijdssector. Werken in de Groningse vrijetijdseconomie moet interessanter worden voor jongeren en zij-instromers. De doelgroep kiest sneller voor deze sector bij een kwalitatief goede vakopleiding, voldoende passende stageplekken, een goed salaris en perspectief op een loopbaan.

Uitvoeringsprogramma

De strategische visie vrijetijdseconomie beschrijft het meerjarenbeleid van de provincie voor 10 jaar. In de komende maanden worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt. Dit doen we samen met de vrijetijdssector, culturele en landschappelijke organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, marketingorganisaties, overheden en de Groningers. In de eerste helft van 2021 presenteert de provincie het Uitvoeringsprogramma 2021-2024.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !