De nieuwe bedragen van de sociale uitkeringen voor 2021

Per 1 januari 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Wie niet werkt, ga even zitten en zoek op of je valt onder: Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW).

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Dat stijgt van 1.680,00 naar € 1.684,80 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2021 herzien.

Voor het totaaloverzicht met alle uitkeringsbedragen per 1 januari 2021, klik hier.

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !