PvdA stelt kwestie van geschenken voor mensen in de bijstand aan de orde

HET HOGELAND – De fractie van de Partij van de Arbeid wil van het gemeentebestuur weten hoe er wordt omgegaan met geschenken die mensen met een bijstandsuitkering krijgen.

De aanleiding voor de sociaal-democraten om dit aan de orde te stellen is de kwestie van een vrouw in de bijstand uit het midden van het land die regelmatig van haar ouders een voedselpakket uit de supermarkt kreeg. Zij had dat op het periodieke informatieformulier niet opgegeven en dat werd haar aangerekend als verzwijgen van inkomsten in natura.

Het gemeentebestuur van Het Hogeland liet eerder al weten dat een voedselpakket van de Voedselbak niet als inkomen in natura wordt beschouwd. Mädi Cleerdin van de PvdA-fractie: “De kwestie gaat iets verder. Er zijn allerlei regelingen in de gemeente voor extra steun voor de minima, vaak in natura. We willen weten wat het college van b. en w. daar mee doet als het gaat om mensen met een bijstandsuitkering.”

Ook wil de PvdA weten of het gemeentebestuur bereid is om mensen die slachtoffer zijn van de affaire voor de toeslagen voor kinderopvang bij te staan. “We willen dat bekeken wordt of deze mensen extra steun nodig hebben om hun leven weer op de rails te krijgen,” aldus Cleerdin./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !