Werkeloosheid op het Hogeland blijft licht stijgen

HET HOGELAND – In januari nam in de gemeente Het Hogeland de werkloosheid toe van 685 naar 706 personen. Het UWV verstrekte 3,1 procent méér uitkeringen. In Januari vorig jaar waren 672 Hogelandsters zonder baan. Het aantal steeg in een jaar met 5,1 procent.

Ook in de provincie Groningen Groningen nam het aantal WW-uitkeringen verder toe. Evenals in voorgaande jaren zorgden seizoenswerkloosheid en aflopende jaarcontracten voor een toename van de WW. Dit jaar komt daar de coronapandemie met een (gedeeltelijke) lockdown bij. Niet in alle sectoren deed de toename van WW-uitkeringen zich voor. In de financiële dienstverlening daalde de WW juist sterk. Verschillende beroepen op hoger niveau in deze sector bieden dan ook goede kansen op werk, zo stelt het UWV in het maandelijkse overzicht

Positie mbo’ers in financiële sector sterk onder druk

Voor 2021 verwacht UWV een lichte banenkrimp in de financiële dienstverlening. Dit sluit aan bij de waarschuwing van het CPB dat naarmate de crisis langer duurt financiële bedrijven meer kunnen worden geraakt, bijvoorbeeld door oninbare leningen. Bovendien kondigden de grote banken in 2020 aan versneld filialen te sluiten. Vooral administratieve beroepen zijn daarbij kwetsbaar, zoals receptionisten en ondersteunende administratieve krachten. Door digitalisering waren de kansen voor administratief werk op lager-middelbaar niveau vaak al niet goed. In 2020 namen de vacatures voor dit soort beroepen dan ook sterk af. Ook de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde mbo-studenten aan de opleiding financieel-administratieve dienstverlening op niveau 2 en 3 is matig.

Plaatje

Eind januari telde Groningen 9.401 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de Groningse beroepsbevolking. Door de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen fors hoger dan een jaar geleden (+7,4%). De coronacrisis zorgt voor een stijging van WW-uitkeringen in Groningen. Dat geldt echter niet voor alle sectoren. Zo daalde de WW in de financiële dienstverlening het afgelopen jaar juist sterk. Uit onderzoek van UWV blijkt dan ook dat de impact van corona kleiner is bij financiële dienstverleners  dan bij veel andere bedrijven. Het aantal banen van werknemers in deze sector bleef landelijk ongeveer gelijk. Financiële instellingen hebben onder andere minder last van afgenomen vraag naar hun producten en diensten. De pandemie heeft wel relatief veel impact op de financiële sector waar het gaat om de toegenomen inzet van digitale technologie en het thuiswerken. Toch zijn er nog steeds goede baankansen voor bepaalde beroepen, vooral voor specialisten (ict, financieel, juridisch) op hbo en universitair niveau.

Eind januari telde Nederland 288.523 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 285.659 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen daarmee met 2.864 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (+1,0%). Overal in Nederland nam het aantal WW-uitkeringen in januari toe. Een jaar eerder telde Nederland 241.456 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 47.067 uitkeringen (+19,5%). Ook de stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar./BM

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !