50PLUS: ‘’AOW-leeftijd terug naar 65 jaar en pensioenen na ruim 10 jaar weer indexeren’’

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 behaalde 50PLUS een goed resultaat. De ouderenpartij verdubbelde haar aantal zetels van 2 naar 4. De afgelopen jaren werden echter overschaduwd door interne problemen. Het bestuur is tot twee keer toe opgestapt en de voormalig lijsttrekker is vertrokken en heeft een nieuwe politieke partij opgericht. Kan 50PLUS de moeilijkheden te boven komen?

Er zijn nogal wat kleine politieke partijen waar Kamerleden, bestuurders en leden regelmatig met elkaar overhoop liggen, maar bij 50PLUS is het meer regel dan uitzondering. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 behaalde 50PLUS nog een goed resultaat, maar al snel daarna ging het van kwaad tot erger. In 2018 stapten zeven van de acht bestuursleden van de partij op, omdat ze het niet eens waren met de werkwijze van het bestuur onder toenmalig voorzitter Jan Zoetelief. Voormalig VVD’er Geert Dales werd verkozen tot nieuwe voorzitter, maar ook onder zijn leiding ging het al snel mis. Een aantal senatoren en bijna de gehele Tweede Kamerfractie noemden de stijl van Dales “autocratisch en weinig democratisch”. Ook zou hij met “grof taalgebruik” vooraanstaande leden hebben beledigd. Fractieleider Henk Krol bleef Dales wel steunen. De situatie werd uiteindelijk onhoudbaar. Voorzitter Dales, en de overige bestuursleden, stapten in april 2020 op. Niet veel later verliet ook fractievoorzitter Henk Krol de partij. Krol nam zijn zetel mee en richtte de Partij voor de Toekomst (PvdT) op, echter ontstond ook in deze partij al snel bonje. Krol verliet ook de PvdT en doet met Lijst Henk Krol (LHK) mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Enfin, 50PLUS heeft wederom een nieuw bestuur en ook een nieuwe lijsttrekker, namelijk Liane den Haan, kan de partij de gemoederen nu onder controle houden? Het bleek algauw van niet. Eind februari 2021 berichtte Nieuwsuur dat er wederom ruzie is bij 50PLUS. In de partijtop worden er over en weer verwijten gemaakt dat men zich niet aan het verkiezingsprogramma houdt. Volgens Den Haan moet de partij echter even wennen aan de nieuwe koers sinds haar aantreden. Het conflict zou inmiddels zelfs zo hoog zijn opgelopen dat een WhatsAppgroep van de top-10 van de kieslijst is opgeheven vanwege de aanhoudende ruzies. Het blijft onvoorstelbaar dat een politieke partij zichzelf zo ten schande zet.

In het program ‘Het ouderenbelang is een gedeeld belang’ pleit de partij voor een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd en een 13e maand voor AOW-gerechtigden. 50PLUS haalt aan dat de gepensioneerden de laatste 10 jaar zo’n 20 procent aan koopkrachtverlies hebben geleden. Dit moet door de volgende maatregelen worden gecompenseerd; pensioenen weer indexeren, pensioenkortingen verleden tijd en een andere rekenrente toe passen. Ook moet het minimumloon structureel omhoog en moet het eigen risico in de zorg worden verlaagd naar 200 euro. 50PLUS wil dat er gekeken wordt of het eigen risico helemaal kan worden afgeschaft.

De jaarlijkse huurverhogingen moeten de komende vier jaren worden beperkt tot inflatieaanpassingen en er moet een verplichte ‘woon leef-visie’ voor gemeenten komen. Daarnaast moet er een apart ministerie voor wonen en ruimtelijke ordening komen, aldus 50PLUS. Dit ministerie heeft als taak: ‘’het ontwikkelen, stimuleren en realiseren van bouwplannen’’. Ouderen met alleen een AOW-uitkering en een klein pensioen moeten een gratis tablet krijgen en een cursus hoe die gebruikt moet worden. Ook moeten er digitaliseringslessen komen voor ‘niet-digivaardige’ mensen. Daarnaast vindt 50PLUS het belangrijk dat de overheid op verschillende manieren makkelijk te benaderen moet zijn; digitaal, schriftelijk, telefonisch en aan het loket.

Op het gebied van milieu, klimaat en duurzaamheid wordt de partij niet heel concreet: ‘’Er moet getracht worden schade aan de economie te voorkomen en economische groei niet te belemmeren.’’ Hoe dit bereikt dient te worden wordt niet inhoudelijk toegelicht. 50PLUS pleit ook voor een aantal bestuurlijke vernieuwingen. Er moet bijvoorbeeld een kiesdrempel van drie procent komen om versnippering tegen te gaan. Het is opvallend dat een kleine partij zoals 50PLUS hiervoor pleit. Ook wil 50PLUS als laatste land in Europa een gekozen burgemeester.

Zoals de naam 50PLUS al suggereert ligt op deze groep ook grotendeels de focus. Als ouderenpartij liggen er electoraal zeker kansen, dat heeft 50PLUS met haar vorige verkiezingsresultaat al laten zien. De aanhoudende interne problemen zorgen alleen voor een grote smet op de partij. In de peilingen staat 50PLUS op zo’n 3 zetels, met alle problemen van de afgelopen jaren een resultaat waar 50PLUS waarschijnlijk voor zou tekenen. Hoeveel zetels de partij daadwerkelijk behaald weten we na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart.

Julian Uil

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !