Sluiting brug Ellerhuizen ramp voor watersport

BEDUM – De monumentale brug in Ellerhuizen werd door een aanrijding in juli 2020 voorlopig gesloten voor scheepvaartverkeer gesloten. De provincie heeft laten dat een renovatie van de brug er voorlopig niet in zit. De beschikbare 1 miljoen is lang niet voldoende om de renovatie uit te voeren, nader onderzoek heeft uitgewezen dat het wel eens op 3 miljoen kan uitkomen.

De staat van de monumentale uit 1928 stammende Ellerhuizerbrug over het Boterdiep, gelegen in de N994 (Zuidwolde – Bedum) vraagt al veel langer aandacht. Zo is bij onderzoek in 2010 vastgesteld dat de fundering van deze ophaalbrug in een slechte staat verkeert en dat er sprake is van softrot van de houten funderingspalen. Dit heeft er toe geleid dat eerste maatregelen zijn getroffen om de landhoofden te stabiliseren.

In 2019 is er opnieuw onderzoek verricht naar de staat van de Ellerhuizerbrug. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het bewegingswerk, de draaipunten van het val, de balansdraaipunten niet aan de normen voldoen. In de huidige staat is het niet gegarandeerd dat de draaipunten de brug kunnen dragen. Dit kan een onveilige situatie opleveren voor het vaarwegverkeer. Verder is gebleken dat de houten fundering weliswaar aan de veiligheidsnormen voldoet, maar dat er wel sprake is van aantasting van het hout.

Rijksmonument

Omdat de brug een rijksmonument is geldt een onderhoudsplicht op voorwaarden van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, zo mag het wegdek niet verbreed of aangepast worden.

Een woordvoerder van de provincie Groningen heeft laten weten dat het opknappen van de monumentale brug zo duur wordt, dat men ook kijkt naar alternatieven. Dat zou ook kunnen betekenen dat er sluiting van recreatievaart volgt.

Watersportvereniging Noord Groningen

Sluiting van de vaarweg zal volgens de Federatie van Watersportvereniging Noord Groningen een ramp zijn voor de bootjesvaarders die een rondje door Het Hogeland willen varen.

De Watersportvereniging heeft brieven aan gedeputeerde Wulfse) gestuurd. Deze brieven zullen binnenkort in Gedeputeerde Staten worden behandeld. Verder heeft de Federatie gemeente Het Hogeland gevraagd om ook richting de gedeputeerde actie te ondernemen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !