Buren van sportpark Winsum voelen zich buitenspel gezet

WINSUM – Omwonenden van het Sportpark Winsum-West beklagen zich erover dat zij niet op de hoogte zijn gehouden over de ontwikkeling van het zonnepark op het sportcomplex. De gemeenteraad moet beslissen over het toekennen van subsidie en een lening aan de Stichting Schilligehamster Zon die het zonnepark gaat beheren.

Het zonnepark maakt deel uit van het plan om het nieuwe sportpark te verduurzamen. Op de parkeerplaats zou een carport moeten komen met 650 zonnepanelen, goed voor 260 kWp. Dit systeem zal worden geëxploiteerd door de Stichting Schilligehamster Zon waarin de sportverenigingen verenigd zijn. Het gemeentebestuur heeft daar 275 duizend euro als investeringskrediet in de boeken staan. In het voorstel aan de raad wil het college van b. en w. zo’n 40 duizend euro beschikbaar stellen voor de voorbereidingskosten en 80 duizend voor de staalconstructie van het panelendak. De stichting krijgt volgens het voorstel een lening van 155 duizend euro, met een looptijd van 16 jaar. De opbrengst van de stroom is volgens de business-case voor de stichting voldoende om deze lening te kunnen dragen.

“Nu zien wij een voorstel waarbij uitsluitend de sportverenigingen betrokken zijn”

In een brief aan de gemeenteraad meldt een aantal bewoners rond het sportpark dat er in september 2019 “een bijeenkomst is geweest over de verduurzaming van het Sportpark Winsum-West. De bewoners zouden blijvend op de hoogte gehouden worden van de verdere aanpak. Hierbij is tevens aangegeven dat de bewoners in de directe omgeving bij dit project betrokken zouden worden. Samen met de bewoners is gesproken over het opzetten van een coöperatief concept. Er zou gekeken worden naar de mogelijkheden om onder andere  huizen aan de Garnwerderweg en Schilligeham mee te laten profiteren in dit project,” zo stellen zij, zich verbazend over het voorstel aan de raad waar hier niets van is terug te vinden. “Nu zien wij een voorstel dat in de raad aan de orde komt waarbij uitsluitend de sportverenigingen betrokken zijn. In de tussenliggende periode zijn wij op geen enkele wijze geïnformeerd over of betrokken bij een verdere uitwerking van de verduurzaming. Dit ondanks de gedane toezegging en de naar onze mening ruim aanwezige mogelijkheden om ook omwonenden er bij te betrekken,” zo stellen zij. Zij vragen de gemeenteraad of de omwonende er verder nog bij betrokken worden en zo ja wanneer en op welke wijze, aldus hun beklag./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !