Bestuurders krijgen een ‘junior secondant’

HET HOGELAND – Het college van B&W wil een proef houden met een jongerencollege. Een proef als deze is nog niet eerder in Nederland gehouden. Het Hogeland heeft daarmee een primeur. Vijf leerlingen van Het Hogeland College gaan een jongerencollege vormen. Iedere jongere wordt gekoppeld aan een lid van het college.

De jongeren overleggen iedere maand met het collegelid waar ze aan gekoppeld zijn. Verder vergadert het voltallige jongerencollege drie keer per jaar met het ‘echte’ college.

Wethouder Kristel Rutgers is verheugd over de komst van het jongerencollege: “Een prachtig initiatief waar ik persoonlijk veel van verwacht. Jongeren kunnen nu heel concreet meepraten over de toekomst van Het Hogeland. Ze leren er natuurlijk veel van. Bestuurlijk handwerk. Hoe werkt een gemeente. Wie heeft welke rol. Voor de jongeren wordt het een heel zinvolle leerschool.”

Ze vervolgt: “Hoe de samenwerking tussen college en het jongerencollege precies vorm moet krijgen, is nog niet helemaal helder. Dat moet zich in de praktijk gaan wijzen. Maar dat de jongeren voor een frisse blik en verrassende invalshoeken kunnen gaan zorgen, is mij nu al wel duidelijk. Ik heb er zin in!”

Bij de proef is ook Het Hogeland College – met vestigingen in Winsum, Warffum en Uithuizen – nauw betrokken. De onderwijsinstelling levert de leden van het jongerencollege. Het gaat om leerlingen van 15 tot 18 jaar.

De proef met het jongerencollege start de komende lente en loopt tot het eind van de zittingsperiode van het huidige college van burgemeester en wethouder.

Wethouder Kristel Rutgers is op meerdere manieren bezig jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !