Weer stap op weg naar woningbouw Roodeschool

HET HOGELAND – Het college van B&W legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Van Speijkstraat en Hooilandseweg te Roodeschool’ ter inzage. Belanghebbenden kunnen daar dan zienswijzen op indienen.

Het plan moet de bouw van maximaal vijf woningen op het voormalige bedrijfsterrein mogelijk maken. Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk komend voorjaar behandeld door de gemeenteraad.

De kavels komen voor verkoop beschikbaar als er een bodemsanering is uitgevoerd.

Wethouder van ruimtelijke ordening, Eltjo Dijkhuis: “Woningbouw in Roodeschool staat al langer op het verlanglijstje van dorpsbelangen. De verplaatsing van het landbouwmechanisatiebedrijf dat op de locatie stond, maakt dat mogelijk. En we werken er graag aan mee. De ontwikkeling van de bouwlocatie is het sluitstuk van een operatie die begon met de verplaatsing van het bedrijf. Dat heeft een nieuwe vestiging buiten de bebouwde kom. Daarmee is een knelpunt uit het centrum van het dorp weggenomen. De verplaatsing werd financieel mogelijk gemaakt door de provincie, NCG en de gemeente Eemsmond. Nog even en dan kan er een start worden gemaakt met de woningbouw daar. Dat is een opsteker voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de kleinere kernen zoals Roodeschool.”

Het voorontwerp van het bestemmingsplan lag eind vorig jaar ter inzage. Dat leverde geen reacties op.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !