Duurzame samenwerking Verhildersum en Landschapsbeheer Groningen

LEENS/GRONINGEN – Op woensdag 10 maart om 15.30 uur planten Peter Hellinga en Monique Spaltman – de directeuren van Stichting Landschapsbeheer Groningen en Museum Landgoed Verhildersum – samen een mispel bij het Arbeidershuisje op het Landgoed. Hiermee bezegelen zij de onlangs getekende samenwerkingsovereenkomst voor het onderhoud van het buitengebied van het landgoed voor de komende zes jaar.

Verhildersum beheert buiten de borgklip, de historische oprijlaan, de beeldentuin met beelden van Eddy Roos en de dierenweide nog zo’n 30 hectare landerijen met grasland en knotwilgen, glanshaver, een boomgaard met 135 bijzondere hoogstamfruitbomen en talrijke paden met bomensingels. Landschapsbeheer Groningen heeft de onderhoudsbehoefte hiervan nauwkeurig in kaart gebracht en gaat de komende jaren helpen met de uitvoering van het onderhoud van dit buitengebied.

Vakkennis en manschappen van Landschapsbeheer Groningen zeer welkom

Waarom is deze samenwerking bijzonder? Monique Spaltman legt uit: “De landerijen en de oprijlaan vergen onderhoud. De tuinen zijn ondergebracht bij Ability en Werk Op Maat, de boomgaard wordt onderhouden door vrijwilligers. Daarnaast is er specialistisch werk te doen voor het onderhoud van de bomen, de paden, de sloten. Landschapsbeheer Groningen heeft niet alleen de kennis om het groenonderhoud goed in kaart te brengen, maar ook de menskracht voor de uitvoering. Ook zien zij mogelijkheden voor eenmalige projecten die voor subsidie in aanmerking komen. Bovendien passen onze organisaties verrassend goed bij elkaar. Peter Hellinga beaamt dat: “Verhildersum heeft een sterke band met de regio en levert er een belangrijke bijdrage aan de participatiekansen van inwoners. Net als Verhildersum zijn bij Landschapsbeheer Groningen vrijwilligers actief en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast maken wij ons sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. En Verhildersum is zo’n streekeigen parel in het cultuurlandschap. Dat maakt de samenwerking bijzonder en bijna vanzelfsprekend. Het werk bij borgen zoals Verhildersum is ons op het lijf geschreven.”

Verhildersum zal nog wel extra budget moet vinden voor de uitvoering. Uit de inventarisatie van het groenonderhoud blijkt dat er de komende jaren nog zo’n anderhalve ton per jaar nodig is om het onderhoud deugdelijk uit te voeren, ondanks de inzet van vele vrijwilligers.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !