Onderzoek naar betrekken jongvolwassenen bij cultuur

HET HOGELAND – Een team van vier studenten van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van de gemeente Het Hogeland onderzoek gedaan naar cultuurparticipatie onder jongvolwassenen. Het college heeft kennis genomen van het rapport van de studenten. Het rapport wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tijdens gesprekken met culturele organisaties in Het Hogeland wezen die organisaties op het feit dat het moeilijk is om jonge inwoners aan culturele activiteiten te laten deelnemen. Verder constateerden ze ook dat jongeren drempels ervaren om zich aan te sluiten bij de organisaties als vrijwilliger of bestuurslid.

Afgelopen zomer werd gemeente Het Hogeland benaderd door de Faculteit der Letteren van de RUG om studenten een onderzoek te laten uitvoeren in Het Hogeland. Hieruit volgde de opdracht aan de vier studenten.

In het rapport worden twee aanbevelingen gedaan om de betrokkenheid van de doelgroep te vergroten. o moet de samenwerking tussen culturele organisaties en jongerenorganisaties worden vereenvoudigd. De gemeente kan hierin een rol spelen door samenwerking te bevorderen tussen culturele organisaties en bijvoorbeeld jeugdwerkers, jeugdsozen en de jongvolwassenen zelf. Verder moeten jongvolwassenen zich welkom voelen. Culturele organisaties moeten daar met hun marketing meer op inspelen. De gemeente kan hier een actieve rol spelen door de organisaties aan te moedigen en handvatten te bieden.

Cultuurwethouder Eltjo Dijkhuis; “Ik vind het een uitstekende zaak dat we het licht hebben laten schijnen op cultuur en de jonge Hogelandsters. De behoeften én drempels hebben we in beeld gekregen. Nu gaan we samen met de culturele sector met de aanbevelingen aan de slag.”

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.