Krediet voor ‘koppelkansen’ Waterwerken Zoutkamp

HET HOGELAND – Het college van B&W wil de raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van 1.765.500 euro voor het project ‘Waterwerken Zoutkamp’. De Waterwerken Zoutkamp moeten het dorp en de omgeving van Zoutkamp beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zoutkamp wordt zo weer ‘een echt dorp achter de dijk’.

Het project biedt naast vergroting van de veiligheid ook kansen om te investeren in de omgeving. Deze kansen worden ‘koppelkansen’ genoemd. Met het krediet kunnen de koppelkansen gerealiseerd worden.

Het gaat om een tiental kansen die de gemeente Het Hogeland samen met de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest zal uitvoeren. Ze bestaan uit het aanbrengen van wandel- en fietspaden, de verbetering van de entree van het dorp, het aanleggen van aanmeervoorzieningen, het restaureren van cultuurhistorie en het veiliger maken van bruggen. In de Voorjaarsnota moet duidelijk worden hoe het bedrag verdeeld wordt.

Het krediet wordt gedekt vanuit een bijdrage van 1.765.500 euro vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG). De gemeenteraad besluit of het krediet verstrekt wordt.

Op 16 december 2020 stemde de gemeenteraad in met het project Waterwerken Zoutkamp. Het project gaat dit jaar van start. Verwacht wordt dat Waterwerken Zoutkamp in 2025 afgerond wordt.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !