Lokaal preventieakkoord vastgesteld

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft ingestemd met het Lokaal preventieakkoord 2021-2028. Het akkoord wordt later dit jaar gevolgd door een uitvoeringsprogramma.

In het akkoord komen activiteiten en acties te staan die er toe moeten leiden dat Hogelandsters minder gaan roken en drinken en overgewicht wordt tegengegaan. Voor het akkoord wordt samengewerkt met de GGD, Huis voor de Sport, Mensenwerk Hogeland en Verslavingszorg Noord Nederland.

In juni 2020 stemde de gemeenteraad in met het beleidsplan ‘Gezond in Het Hogeland. Het lokale preventieakkoord borduurt hier op voort.

Voor de uitvoering van de activiteiten stelt het Rijk geld beschikbaar.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !