Druk woningmarkt en corona spelen statushouders parten

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft kennis genomen van de cijfers rond de huisvesting van statushouders. Het gaat om de aantallen over de tweede helft van 2020 en die van 2021.

Uit de cijfers blijkt dat de doelstelling, die door het Rijk bepaald wordt, om meerdere redenen niet gehaald is. De coronacrisis en het beperkte aanbod, door schaarste, van woningen van woningcorporaties spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast is de versterkingsoperatie van invloed.

Ook landelijk staat de huisvesting van statushouders onder druk door de schaarste op de huurwoningmarkt en de coronacrisis.

In de tweede helft van 2020 konden tien statushouders in Het Hogeland aan een woning worden geholpen. Voor 17 statushouders lukte dat niet. Daarmee werd niet aan de taakstelling voldaan. Dat is de gemeente overigens niet verwijtbaar. Dit heeft de provincie bepaald.

In de eerste helft van dit jaar luidt de taakstelling voor Het Hogeland om voor in totaal 54 statushouders een woning te vinden. Dat is tot nu toe voor 19 personen gelukt. De huisvesting van de overige 35 statushouders wordt ‘een uitdaging’ genoemd.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !