Broedponton Sternstee ligt op z’n plaats

LAUWERSOOG – Het broedponton Sternstee is vrijdag naar zijn definitieve plek in de havenkom van Lauwersoog gevaren. Het ponton moet vogels een veilige plek bieden om te broeden. De vogels broedden eerder op verdwenen kwelders langs de kust.

Het broedpont is gemaakt van een voormalige dekschuit – platbodem voor de binnenvaart – uit 1930. Het vaartuig is in maart voorzien van grind, gresbuizen voor beschutting van de vogeljonkies en schelpen voor het nestelen. Het is bovendien zo ingericht dat jonge vogels kunnen er niet vanaf kunnen vallen, en vossen en ratten geen kans hebben de broedsels te verorberen.

Het broedponton is vrijdag met een mobiele kraan ter hoogte van NG Shipyards te water gelaten en is vervolgens naar de havenkom gevaren. Vijf houten loksterns nodigen vogels uit om op het ponton te broeden.

Herstel visdief en noordse stern

Het broedponton in de haven van Lauwersoog is een pilot van Rijkswaterstaat. Inzet is te achterhalen of dergelijke pontons kunnen bijdragen aan het herstel van de visdief en noordse stern in het Waddengebied.

Rijkswaterstaat werkt voor de proef samen met de haven Lauwersoog, de Waddenvereniging en NG Shipyards. Vogelbescherming Nederland gaf inhoudelijke adviezen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !