Beheersverordening voor haven Lauwersoog

LAUWERSOOG – In de haven van Lauwersoog wordt het steeds drukker en vinden steeds meer economische activiteiten plaats. Om de veiligheid te borgen en te zorgen dat het college van B&W in kan grijpen mocht het nodig zijn, stelt het college aan de raad voor om een havenbeheersverordening voor Lauwersoog vast te stellen.

Deze verordening geeft duidelijke taken aan het college en de havenmeester met het oog op veiligheid, orde en het goed functioneren van de haven. De verordening gaat pas in als deze officieel bekend wordt gemaakt na vaststelling door de raad. De verordening is vooral belangrijk voor de beheerders en bezoekers van de haven.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !