Regionale Energiestrategie naar raad

GRONINGEN – Na twee jaren van voorbereiding is het document Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 voor de RES-regio Groningen klaar. Hierin staat dat Groningen een bijdrage levert van minimaal 5,7 terawattuur (TWh), aan het duurzaam opwekken van energie via zon en wind op land. Iedere RES-regio in Nederland levert zijn eigen bijdrage. Dat is onderdeel van de afspraken uit het Klimaatakkoord, om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Samen staan de 30 regio’s in Nederland daarom voor de opgave om in 2030 jaarlijks gezamenlijk tenminste 35 terawattuur elektriciteit te produceren. Het college van B&W stelt de raad voor om de RES 1.0 vast te stellen en over te gaan tot uitvoering van de strategie. Tot en met 30 juni zijn de diverse gemeenteraden, Provinciale Staten en de besturen van de waterschappen aan zet om aan de RES 1.0 hun goedkeuring te verlenen. Op 1 juli wordt de RES 1.0 voor Groningen aan de landelijke RES-organisatie aangeboden.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !