Beleid schuldhulpverlening aangepast

HET HOGELAND – Het college heeft het beleid op het gebied van schuldhulpverlening voor de jaren 2021-2024 aangepast. Een belangrijke reden hiervoor is de wettelijke taak voor gemeenten om inwoners vroegtijdig te helpen bij het oplossen van schulden. Het doel is om problematische schulden te voorkomen.

Sinds 1 januari 2021 mogen ziektekostenverzekeraars, woningverhuurders en leveranciers van water en energie de betaalachterstanden van hun klanten bij de gemeente aanleveren. De gemeente kan contact met de inwoners opnemen om hulp aan te bieden. Dit kan telefonisch, per brief of via een huisbezoek.

Inwoners kunnen ook nog steeds zelf om hulp bij schulden vragen Nadat de inwoner zelf heeft aangegeven geholpen te willen worden, neemt de gemeente zo snel mogelijk een besluit over het schuldhulpverleningstraject. Dit besluit zal in ieder geval niet langer dan acht weken op zich laten wachten. De beslistermijn is vastgelegd in de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Het Hogeland 2021. Het college legt het beleidsplan voor 2021-2024 en de verordening ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !