Gemeenteraad wil snel nieuw clubgebouw voor SV Bedum; MFA haalt het niet

UITHUIZEN – De gemeenteraad van Het Hogeland wil dat het gemeentebestuur en de SV Bedum aan tafel aan om een plan voor een nieuwe voetbalaccomodatie verder uit te werken. Hiermee is het plan van de Stichting MFA voor een groter multifunctioneel gebouw afgewezen. PvdA, CDA en GemeenteBelangen dienden hiervoor een amendement in op het voorstel van het College van B&W. Het amendement kreeg een overgrote steun van de raadsleden.

De indieners van het amendement stelden vast dat tussen het college en de stichting Ontwikkeling MFA Bedum onvoldoende vertrouwen is en een moeizame relatie bestaat. Ook constateren ze dat de huidige accommodatie technisch is afgeschreven en vervangen moet worden en dat dit een dringende kwestie is.

Zij dragen B en W op als eigenaar van de huidige accommodatie met de huurder, de SV Bedum, het gesprek aan te gaan en helder te krijgen welke investering noodzakelijk is voor een duurzame en toekomstbestendige accommodatie passend bij de omvang van de vereniging

Ook willen ze dat het gemeentebestuur met SV Bedum in gesprek te gaan over privatisering van de accommodatie, SV Bedum de mogelijkheid te geven om met inzet van vrijwilligers en andere betrokkenen zelfwerkzaamheid in te zetten, en voor eigen rekening en risico zo mogelijk een eventuele plus uit te werken voor een aanvraag voor het verwerven van fondsen en giften, waaronder wellicht NPG-gelden. Ook willen ze dat er een apart voorstel komt voor het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van een duurzaam en toekomstbestendige accommodatie passend bij de omvang van de vereniging en daarbij tevens de raad een voorstel te doen over de privatiseringsmogelijkheden en -voorwaarden.

Wethouder Theo de Vries verklaarde: “We kunnen hier volledig mee instemmen. Het tempo wil ik opvoeren, ik wil volgende week in gesprek met SV Bedum. Er moet wat gebeuren. De plannen kosten tijd. Ik zeg toe de raad op de hoogte te houden over de voortgang in het voorjaar. Er komt wat mij betreft een energie neutraal gebouw dat voldoet aan de eisen van tegenwoordig en met met duurzaam materiaal gebouwd.”

Het amendement van de VVD en Lokaal-Sociaal (LS) waarin gepleit werd het MFA door te laten gaan, kreeg alleen steun van 3 raadsleden van de VVD en LS.

Berto Merx

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !