Column: Bedum verdient beter, Het Hogeland verdient beter

Wat zou ik graag het gezicht van wethouder De Vries zien op het moment dat zijn uitgestoken hand spreekwoordelijk wordt geschud door de afvaardiging van s.v. Bedum,  Jan-Jurren Timmer, voorzitter en Vincent Geerling, voorzitter van de jeugdcommissie, die komen praten over de nieuwe accommodatie voor de Bedumse voetbalvereniging. De vrolijkheid zal wel van de gezichten van de beide heren afstralen, de frustratie over het afketsen van het plan voor een MFA in Bedum, waar  zij samen met Gert-Jan Hageman de initiatiefnemers van waren zullen ze volgende week wel vergeten zijn.

Het moet toch mogelijk zijn om de klap in het gezicht binnen een week te boven te zijn en met frisse start aan nieuwe gespreksrondes te beginnen. Vijf jaar werken aan de verwezenlijking van een droom, vijf jaar iedere vrije minuut opofferen om voor het dorp, hun dorp, een prachtige voorziening te realiseren, werden in één raadsoverleg en één raadsvergadering naar de kloten geholpen. De mannen van stichting MFA Bedum waren misschien te mondig, te brutaal, ze legden fouten, verdraaiingen en leugens bloot en de man die ze nu een kopje koffie aanbiedt: ‘Willen jullie melk en suiker, of misschien een koekje?” was het gezicht van de onrechtvaardigheid die diepe wonden heeft geslagen. Wat zal de wethouder zeggen zodra hij van de schrik bekomen is? “Goed dat jullie er zijn, de gemeenteraad heeft om tempo gevraagd en dat kan alleen als we vooruit kijken en niet blijven mokken. Vertrouwen is erg belangrijk en ik heb de raad beloofd om te zorgen dat jullie een prachtige, duurzame accommodatie krijgen, ja,  met kunstgrasveld en ledverlichting.”

Ik denk niet dat de wethouder toen hij met zijn beschuldigende vinger naar de MFA- initiatiefnemers wees zich gerealiseerd heeft dat hij met diezelfde trillende vinger ook het vertrouwen in de hoofdbestuurders van s.v.Bedum heeft opgezegd, het zijn namelijk dezelfde personen.

Dat is wat de herindeling met ons heeft gedaan, we weten niets meer van elkaar, er is een grote kloof ontstaan en dat geeft zeer ingewikkelde en onaangename situaties. “Gezamenlijk willen wij, samen met de andere politieke partijen, de koers uitzetten voor een gemeente die toegankelijk is en dichtbij de inwoners staat”, schreven de coalitiepartijen in de inleiding van het coalitieakkoord. Dat voornemen staat in schril contrast met de praktijk. De kloof tussen de inwoners van Bedum en de politieke partijen is na het verfoeilijke proces rond de MFA alleen maar groter, onoverbrugbaar groot geworden.

CDA- lijsttrekker Kristel Rutgers wist het voor de verkiezing zeker, het MFA Bedum zou er komen. De overige partijen waren ook razend enthousiast over het gepresenteerde burgerinitiatief, het plan werd ‘omarmd’ en werd zelfs als voorbeeld gesteld van burgerparticipatie. De omarming is een soort kwaadaardige verwurging geworden, die het college en de coalitiepartijen tijdens de raadsvergadering van 13 april nog maar eens flink aandrukten. “Het hele proces had beter gemoeten, we hebben steken laten vallen en we moeten hier van leren”, sprak de wethouder tussen de uh’s, eh’s en ah’s door. De wethouder die nog voor zijn aantreden transparantie en openheid beloofde heeft zich de werkwijze van het college van burgemeester en wethouders snel eigen gemaakt. Net als bij de Tirrel (vm. wethouder Harmannus Blok) moest ook de nieuwe wethouder van ChristenUnie-huize door het stof, zelfs de CU-fractie hekelde de rol van het college inclusief hun eigen wethouder. “Het was een enorme worsteling, want er zijn grote fouten gemaakt”, sprak fractievoorzitter Bernd de Jong. Hij liet het daarbij, meer woorden hadden het coalitieakkoord, hun wethouder en het college nog verder in de problemen gebracht.

De MFA Bedum komt er niet, het prachtige plan dat alles in zich droeg waar we met z’n allen voor willen staan in onze jonge gemeente is ter ziele geholpen. De gaten die de Tirrel heeft achtergelaten moesten worden opgevuld, Bedum verdiende beter, maar staat voorlopig met lege handen.

Wethouder De Vries kan de beschuldigende vinger jegens de initiatiefnemers van de MFA niet zo ver ombuigen dat de bestuursleden van s.v. Bedum hem niet venijnig in de borst voelen prikken.

Bedum verdient beter, Het Hogeland verdient beter

Cees van de Meent

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.