Uitbreiding Eemshaven door gebiedsontwikkeling in Oostpolder

HET HOGELAND – De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben het voornemen om de Eemshaven uit te breiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de Oostpolder. Hiermee willen provincie en gemeente vooral werkgelegenheid creëren.

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland hebben vandaag besloten om te starten met de uitwerking van een masterplan voor de Oostpolder. Het masterplan werken we uit in een open planproces met alle partijen die een belang hebben. Uiteraard is dit besluit onder voorbehoud van besluitvorming in Provinciale Staten en de gemeenteraad; er wordt wel alvast gestart met de voorbereidingen van het masterplan.

Direct omwonenden in Oudeschip, Koningsoord, Heuvelderij, Nooitgedacht en Polen zijn vanavond op hoofdlijnen bijgepraat tijdens een online bewonersbijeenkomst met Mirjam Wulfse (gedeputeerde provincie Groningen) en Eltjo Dijkhuis (wethouder gemeente Het Hogeland). Aanstaande zaterdag (17 april) worden online gesprekken met bewoners georganiseerd, waarbij inwoners met bestuurders en projectmedewerkers persoonlijk in gesprek kunnen.

Kansen

Er is een toenemende vraag naar grote bedrijfskavels van bedrijven, die zich in Noordoost Groningen willen vestigen. De gemeente en provincie zien kansen om in de Oostpolder de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. Dit is het gebied direct ten zuiden van de Eemshaven en wordt begrensd door de spoorlijn (westzijde), de dijk en lintbebouwing van Oudeschip (zuidzijde) en de N33 (oostzijde), zie kaartje (pdf, 6 MB). Daarbij richten zij zich met name op bedrijven uit de sectoren waterstof, batterijen, datacenters, windenergie, automotive en ook op nieuwe vormen van high tech bedrijven. De Oostpolder is voor al deze sectoren een geschikte locatie. Deze sectoren brengen brede werkgelegenheid voor hoger en lager geschoolde mensen. Bij de ontwikkeling van de Oostpolder ontstaat bovendien tijdelijke werkgelegenheid, door de bouw van de bedrijfspanden, en ook afgeleide werkgelegenheid bij de toeleverende bedrijven.

Mirjam Wulfse: “Dit is een kansrijke ontwikkeling voor Groningen. Deze uitbreiding biedt vestigingsmogelijkheden voor bedrijven die een bijdrage leveren aan het creëren van meer werkgelegenheid, het vergoenen van de industrie en aan de energietransitie. En dat is niet alleen goed voor Groningen maar ook voor Nederland”.

In gesprek met de omgeving

De gebiedsontwikkeling in de Oostpolder heeft invloed op de directe woonomgeving. Voor de provincie en de gemeente is het daarom belangrijk dat inwoners, ondernemers en belangengroepering en -organisaties meedenken over de inrichting van de Oostpolder. Hiervoor worden de komende maanden verschillende gesprekstafels georganiseerd. De ambitie is om slimme combinaties te maken van economische ontwikkeling met ideeën van inwoners voor leefbaarheid, natuur, recreatie en duurzaamheid. Voor effecten op de leefbaarheid die het gevolg zijn van de realisatie van deze uitbreiding wordt een compensatieregeling gemaakt in overleg met de omgeving. Eltjo Dijkhuis: “Ik ben blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de inwoners van Oudeschip en omgeving”.

Voorwaarden ontwikkeling Oostpolder

De provincie en de gemeente stellen vier voorwaarden aan de nieuwe ontwikkeling van de Oostpolder. De woonfunctie in de omliggende dorpen moet zoveel mogelijk behouden blijven. De milieunormen uit de structuurvisie (voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit, zoals geur en stof) zijn hierbij het uitgangspunt. In de derde plaats moeten er goede overgangszones komen, als groen-blauwe buffers tussen het bedrijventerrein en de huizen. Ten slotte is het uitgangspunt voor de inrichting van het bedrijventerrein dat het nieuwe windpark behouden blijft.

Meer informatie

Zaterdag 17 april kunnen omwonenden persoonlijk in gesprek gaan met gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis. Vanwege corona zijn de gesprekken (helaas) digitaal. Omwonenden kunnen zich hiervoor aanmelden via www.hetdigitalediggelschip.nl. Meer informatie is ook te vinden op deze website www.hetdigitalediggelschip.nl. Vervolgens start de komende maanden een uitgebreid participatietraject.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !