Wethouder Dijkhuis: “Oudeschip wordt geen spookdorp!”

HET HOGELAND – Het plan van de uitbreiding van de Eemshaven met de Oostpolder, tegen het dorp Oudeschip aan, het geeft begrijpelijk onrust. De gemeenteraad boogt zich in de eerste ronde er over.

De insprekers uit Oudeschip hadden eigenlijk één keihard punt. Hoe overleven zij de slag met de gemeente, de provincie en Seaports. Het is de slag tussen de experts, ambtenaren en de gigantische belangen die in het geding zijn aan de ene kant en een dorp aan de andere kant. Een dorpscoördinator is te licht voor deze kwestie waarin voor het beoordelen van informatie, van standpunten, van gevolgen,  een externe, onafhankelijke deskundige vereist is. Janny Kley van de PvdA: “Het is nodig dat er een externe begeleider komt voor het dorp. Het is een megagroot project dat in de voortuintjes komt te liggen.” Anne Marie Smits (GroenLinks) wilde een harde toezegging : “Boter bij de vis,” zei ze en wethouder Eltjo Dijkhuis deed de toezegging dat het dorp een neutrale, niet van de gemeente afhankelijke expert krijgt.

Bij alle fracties leeft de zorg over de aanpak van het project. De leefbaarheid van het dorp, de waardedaling van de huizen, het verlies van hoogwaardige landbouwgrond, geluids- en lichtoverlast. De Tennet-kabel die in Kloosterburen aan land komt en naar de Eemshaven gaat en de hoogspanningskabels van de haven naar Hoogkerk. En daar ligt Oudeschip tegen aan. Tegelijkertijd zien alle partijen de sociaal-economische betekenis van de Eemshaven en de kansen die het gebied heeft om zich tot groene energie bulb te ontwikkelen.

Wethouder Dijkhuis bezwoer de raad dat we nu in een nieuwe situatie zitten. “Voorheen werd er een plan gemaakt, door alle instanties goedgekeurd en dat werd dan naar beneden gegooid. De gemeente en het provinciebestuur staan nu op het punt dit plan te gaan ontwikkelen. In overleg met iedereen die er door geraakt wordt en uiteindelijk komt er een afgerond plan. Met de huidige structuurvisie voor het gebied is alles toegestaan wat we willen. Maar we willen dat dit project anders wordt aangepakt, in overleg, met oog voor de verschillende belangen.”

De raadsleden  sprongen alvast in de bres, voor de belangen van de boeren (Nannet Gijzen, CU), of het wel werkgelegenheid brengt (Linda Visser, LS), hoe de gemeenteraad erbij betrokken wordt, en wie er voor de kosten opdraait (Harma Dost, CDA), om er wat te noemen. Wethouder Dijkhuis hield de raad voor dat al deze problemen in de ontwikkeling van het plan aan de orde komen. “Maatwerk, zoveel mogelijk maatwerk. Je kunt niet één regeling maken voor de boeren. De een wil zijn bedrijf wel opheffen, de ander zit met 50 procent van zijn grond in de Oostpolder, de een wil wel verhuizen, de ander niet. Dat geldt ook voor de leefbaarheid. Inwoners van Oudeschip zullen verschillen in opvatting over wat dat is. Je zult in gesprek moeten om te bezien hoe je daar aan tegemoet moet komen. We staan aan het begin van het project en onze aanpak is er een van overleg in plaats van kant en klare plannen dumpen. We hebben oog voor de kleine belangen. Oudeschip wordt geen spookdorp, dat willen we niet en dat wordt het ook niet.”/BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !