Te verwijderen knotlindes voor nieuwbouw Boogplein Winsum zijn monumentaal

WINSUM – De drie knotlindes langs het Winsumerdiep die moeten wijken voor de nieuwbouw aan het Boogplein staan in het landelijk register van monumentale bomen omdat deze gezond, waardevol, beeldbepalend en zeer oud zijn.

Daarom stelt Winsumer Henk Langeveld voor de knotlindes met een kleine ontwerpwijziging op deze locatie te behouden. Langeveld is contactpersoon van de landelijke Bomenstichting en van beroep boomtechnisch adviseur. De gemeente wil de bomen verplanten maar dat is een ingrijpende operatie met een beperkte slagingskans. Hij vindt dat er veel voordelen zijn wanneer de gemeente de bomen niet verplant. Dan blijven ze vitaler, het eeuwenoude jaagpad krijgt meer de ruimte, het niet verplanten is veel goedkoper (scheelt minimaal € 15.000) en de knotlindes geven veel waarde aan de nieuwbouw. Komende woensdag zal de gemeenteraad van Winsum hierover beslissen met het vaststellen van het bestemmingsplan Boogplein.

Langeveld: ‘de knotlindes verdienen de status monumentaal omdat

  • De bomen hebben een hoge leeftijd, ze zijn meer dan 100 jaar oud
  • De bomen hebben door de goede conditie een hoge levensverwachting
  • De bomen staan langs een oud jaagpad en zijn daardoor van cultuurhistorische waarde
  • Oudere knotlindes leveren een niet te onderschatten bijdrage aan de biodiversiteit’.

Om deze reden staan de bomen in het landelijk register voor monumentale bomen van de landelijke Bomenstichting waarmee ze de aandacht krijgen die ze verdienen.

Langeveld: “Het is beter dergelijke zeer oude bomen niet te verplanten zoals het voor zeer oude mensen ook niet goed is te verhuizen. Het is trouwens altijd beter oude bomen op dezelfde plaats te laten staan.”

Daarom heeft hij, als contactpersoon Bomenstichting, de gemeente voorgesteld een kleine ontwerpwijziging door te voeren, waardoor de bomen op hun plek kunnen blijven staan. Het is voor Langeveld duidelijk dat wanneer de nieuwbouw 5 meter naar het zuiden opschuift, er voldoende ruimte overblijft voor de bomen. Met een kleine ontwerpwijziging is verplanten niet nodig wat de gemeente minimaal € 15.000 scheelt. De nieuwbouw komt aan de zuidzijde, dus is er geen schaduwhinder door de bomen te verwachten. Daarbij zal door regelmatig knotten van overlast door grote takken geen sprake zijn. Daarom verzoekt Langeveld de raad zich uit te spreken voor deze ontwerpwijziging.

Voor de ontwerpwijziging klik hier.

Langeveld heeft de drie lindes beoordeeld als zeer gezond, maar met achterstallig onderhoud. Normaal worden dit soort bomen om de 3 jaar gesnoeid. Bij deze bomen zien we nu veel wildgroei, omdat ze al zo’n 10 jaar niet zijn onderhouden. Daarom geven de bomen op dit moment niet het waardevolle, karakteristieke beeld waar knotlindes om bekend staan. Met goed boombeheer geven de knotlindes op de huidige locatie, nog wel 50-100 jaar een waardevolle natuur- en belevingswaarde bij het eeuwenoude jaagpad langs Het Winsumerdiep. Daarnaast leveren de bomen extra woon- en leefkwaliteit voor de toekomstige bewoners in de nieuwbouw.

Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, vraagt Langeveld de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen te werken met de nieuwe richtlijn Bomen Effect analyse van de Bomenstichting. Met deze richtlijn wordt bereikt dat met vroegtijdig aanhaken van boomspecialisten in het planproces, kappen of verplanten vaak niet nodig is. Hiermee worden de waarde van de bomen op tijd in beeld gebracht zodat hier in het ontwerp rekening mee kan worden gehouden.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.