Boeren in zeekleigebied Noord-Groningen gaan zélf verzilting meten

GRONINGEN – Bestuurder Annette van Velde van waterschap Noorderzijlvest trapt dinsdag 18 mei in Kloosterburen het project ‘Boeren Meten Water – Verzilting’ af. Akkerbouwers in het zeekleigebied van het voormalige waterschap Negenboerenpolder meten hierin zelf de verzilting in hun percelen en oppervlaktewater.

Het is belangrijk de verziltingssituatie in kaart te brengen, omdat schade door verzilting – dat schade kan veroorzaken aan gewassen – niet altijd even goed te onderscheiden is van droogteschade.

AquaPin en AquaMobile

Deelnemers krijgen de beschikking over speciaal ontwikkelde meetapparatuur: de AquaPin en de AquaMobile. De AquaPin is een modulair opgebouwde pin met verschillende sensoren die continu het zoutgehalte van het grondwater, bodemvocht en de grondwaterstand meten.

De AquaMobile is een mobiele meter met een EC-sensor, waarmee handmatig het zoutgehalte in oppervlaktewater en drainwater gemeten kan worden.

Maatregelen voor teeltoptimalisatie

De meetgegevens worden verrijkt met informatie van het waterschap en het KNMI. De inzichten die dit oplevert kunnen helpen om de juiste maatregelen te nemen voor teeltoptimalisatie.

Boeren Meten Water – Verzilting is een vervolgfase van het ontwikkeltraject van Boeren Meten Water, dat in 2019 in het leven geroepen is om agrariërs en waterschappen in staat te stellen sámen metingen uit te voeren, met als uiteindelijk doel een betere waterkwaliteit, voldoende water, en daaruit voortvloeiend, een duurzamere productiegroei in de landbouw.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !