Groningen vormt netwerk voor gebiedscoöperaties

GRONINGEN – Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken in de regio. Met dat doel gaan Groningse gemeenten, alle Groningse onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) en diverse andere partijen samen een Regionaal Innovatie Framework (RIF) oprichten. Via dit netwerk bundelen ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen, studenten en overheid hun krachten en kennis.

De provincie Groningen kent veel complexe uitdagingen. Denk aan de gaswinning en de aardbevingen, boeren die kampen met teruglopende inkomsten, krimp in de plattelandsgemeenten, verlies van draagvlak voor voorzieningen en stijgende werkloosheid. Ook blijken veel ondernemers niet alle kansen op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering en Internet of Things (IoT) te benutten. Allemaal thema’s die direct of indirect effect hebben op de provincie Groningen, het welzijn en de welvaart.

Enorme potentie

Het Regionaal Innovatie Framework (RIF) moet een netwerk worden dat de regio in staat stelt zichzelf beter te organiseren, waardoor het eenvoudiger wordt de juiste mensen en partijen aan elkaar te verbinden. Het RIF bestaat uit één regiocoöperatie, verschillende gebiedscoöperaties en lokale innovatiewerkplaatsen (IWP’s). In de IWP’s komen ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo), studenten en overheden samen om te werken aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het uitgangspunt is daarbij de enorme potentie van de streek.

Een goed voorbeeld zijn de vele studenten in de provincie. De coöperatie wil geen tientallen, maar duizenden studenten aan zich verbinden. Hiervoor wil zij per gemeente minstens één lokale hub oprichten. Zo’n hub wordt ook wel een innovatiewerkplaats (IWP) genoemd, een plek

waar studenten samen met ondernemers en inwoners werken aan actuele, maatschappelijke vraagstukken en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale economie en de regio.

Geen Silicon Valley, maar kleivallei

Het acroniem RIF is een verwijzing naar het koraalrif. Dat is het soortenrijkste ecosysteem van de zee, waar diverse levensvormen voor elkaar zorgen en samen zelfvoorzienend zijn. “Naast bergen aan talent vanuit de stad Groningen, hebben we ook de ruimte, het netwerk, het landschap en vele grondstoffen. Bij elkaar een uniek potentieel. Die dingen moeten we voor ons laten werken”, vindt Willem Foorthuis. De lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen is initiatiefnemer van het RIF. “We moeten als regio beter voor elkaar zorgen, van elkaar blijven leren en zoeken naar hoe we elkaars belangen kunnen invullen. We moeten van onze eilandjes afkomen. De ambitie is er om van de provincie Groningen een Silicon Valley te maken, maar dan op onze eigen manier: de kleivallei dus. Als we ooit een kans hebben gehad om het goed te doen, dan is het nu.”

In het Westerkwartier is al jaren een gebiedscoöperatie actief. Dat experiment bleek zo’n succes, dat het om een vervolg in de hele provincie Groningen vraagt. Bij de oprichting van het RIF zijn onder meer de Groningse gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Westerkwartier betrokken. “Ik geloof echt in dit systeem: cross-sectoraal samenwerken aan een lokale agenda waarbij we door het delen van menskracht en middelen samen de regio versterken”, vertelt Elly Pastoor – wethouder gemeente Westerkwartier – enthousiast. Het initiatief wordt daarnaast gesteund door de provincie Groningen, alle Groningse onderwijsinstellingen en partijen als Univé Noord-Nederland, de Groningse Rabobanken, VNO-NCW MKB Noord en de gebiedscoöperaties Westerkwartier en Zuid-Oost Groningen. Ook worden er in de verschillende gemeenten gebiedscoöperaties opgericht, zoals in Het Hogeland.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !