EP: vissers beslissen mee over windmolenparken

BRUSSEL – Het rapport over de gevolgen voor de visserijsector van windmolenparken op zee, is met een ruime meerderheid aangenomen in de Visserijcommissie van het Europees Parlement.

In totaal stemden 26 leden voor het initiatiefrapport van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie), er waren twee onthoudingen en geen tegenstemmen. Van Dalen is verheugd over deze uitslag: “Dit is een stevige steun in de rug. Een ruime meerderheid van mijn collega’s in de Visserijcommissie is het met me eens dat vissers mee moeten beslissen over waar offshore windparken gebouwd kunnen worden.”

Volgens Van Dalen is het vanzelfsprekend dat de vissers in dit proces betrokken moeten worden: “Vissers zijn de oudste gebruikers van de zee en daarom moet er echte samenwerking met hen zijn indien windmolenparken op zee worden gebouwd. Zij verdienen hun brood op het water en daarom is het niet meer dan logisch dat deze sector een beslissende stem krijgt in de vorm van participatie. Dat is dus meer dan alleen ‘inspraak’.”

Verder zou volgens Van Dalen het zogenaamde “voorzorgsbeginsel” gehanteerd moeten worden bij nieuw aan te leggen parken. Dit betekent dat er slechts gebouwd kan worden als duidelijk is dat er geen ernstige of onomkeerbare schade aangericht wordt voor de leefomgeving of het mariene milieu.

Nu het initiatiefrapport is aangenomen in de Visserijcommissie, is de volgende stap dat het voltallige Europees Parlement hierover gaat stemmen. Dat zal naar verwachting op 23 of 24 juni zijn, tijdens de Plenaire Vergadering in Brussel.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !