Belangrijke stap in ontwikkeling Centrum Uithuizen

UITHUIZEN – Deze week is er is er een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het centrum van Uithuizen. Wethouder Eltjo Dijkhuis en ondernemer Erik Banus ondertekenden een intentieovereenkomst tussen de gemeente en de Albert Heijn in Uithuizen. Hiermee is afgesproken om samen te werken aan de ontwikkeling van het gebied tussen de Hoofdstraat Oost en de Schoolstraat. Belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling vormt de nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande Albert Heijn.

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “Met deze ontwikkeling willen wij dit deel van het centrumgebied van Uithuizen versterken. De directe verbinding die we voor ogen hebben tussen het gebied Schoolstraat en Molenerf moet zorgen voor een toegankelijk en sterk winkeldorp. Dat we nu door kunnen met de concrete ontwikkeling van het gebied rond de Albert Heijn biedt mooie kansen voor Uithuizen als dorp en voor de regio. We zijn als gemeente blij met ondernemers die ook de kansen zien en willen investeren in onze gemeente.”

Vernieuwing

Er ligt een plan voor volledige nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande Albert Heijn supermarkt in combinatie met enkele winkels met aanverwante formules, zoals Gall & Gall en Etos. Hiervoor gaan de Kerkstraat en de bebouwing van voormalige bakkerij De Boer verdwijnen. Erik Banus: “Wij willen graag een volwaardige Albert Heijn supermarkt realiseren voor de inwoners van Uithuizen en de omliggende regio.” Het bestaande parkeerterrein aan de Schoolstraat wordt uitgebreid en krijgt een betere en groenere inrichting. Ook komt er een nieuwe verbinding tussen Hoofdstraat Oost en Schoolstraat ter hoogte van De Rank. Hiermee wordt de verbinding en relatie tussen het winkelgebied en het daar achter liggende parkeerterrein versterkt.

Onlinebijeenkomst

Afgelopen jaar is er gewerkt om de plannen voor het gebied tussen de Hoofdstraat Oost en de Schoolstraat concreter te maken. Nu wordt de aanpak van het project en de definitieve afspraken uitgewerkt. Zo wordt er een koop- en exploitatieovereenkomst opgesteld die partijen nog voor de zomer verwachten te kunnen ondertekenen. In de voorbereiding is de Kerkstraat afgelopen jaar al formeel opgeheven. Inwoners en ondernemers krijgen tijdens een online sessie een nadere toelichting op de plannen. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Dit gebeurt op dinsdag 8 juni vanaf 19:00 uur en is te volgen via www.hethogeland.nl/centrumplanuithuizen.

De Rank

Ook de aanpak van het voormalige verenigingsgebouw De Rank wordt in de plannen meegenomen. Het is de bedoeling om ter ondersteuning van dit deel van het winkelcentrum hier uiteindelijk een commerciële of horecafunctie in te huisvesten. De bebouwing, de inrichting van het parkeerterrein en de weg wordt passend gemaakt in het dorpse beeld.

Centrumplan Uithuizen

Gemeente Het Hogeland werkt samen met de Handelsvereniging Uithuizen aan het Centrumplan Uithuizen. Naast dit project bestaat het plan ook nog uit de al uitgevoerde herinrichting van de Blink, de plannen voor de herinrichting van het gebied rond het Molenerf en een subsidieregeling voor vastgoedverbetering. Doel is om een sterke verbinding te maken tussen de verschillende winkelgebieden zodat bezoekers langer in een toegankelijk en aantrekkelijk centrum verblijven.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !