Dorpsverenigingen De Marne willen milieustraat Leens weer open

DE MARNE – De sluiting van de milieustraat in Leens, gaat de inwoners van de voormalige gemeente De Marne niet in de koude kleren zitten. Het kost de burgers méér om het afval kwijt te raken, het kost extra tijd en het storten in Usquert levert extra milieuvervuiling op, zo schrijven de dorpsbelangenverenigingen uit De Marne aan de gemeenteraad. Zij willen dat de milieustraat in Leens weer geopend wordt.

Zoals bekend zijn vanaf 1 april van dit jaar de milieustraten in Winsum, Leens, en Bedum gesloten. Grof vuil kan men alleen nog kwijt bij De Bult van Usquert of de milieudienst in de stad Groningen. Nagenoeg alle dorpsverenigingen tussen Lauwersoog en Westernieland tot aan Warfhuizen beklagen zich in een brandbrief aan de gemeenteraad over het sluiten van de milieustraat in Leens. De gesloten gemeentewerf in Leens zou onvoldoende ingericht zijn voor een efficiënte afvalverwerking, ze voldoet niet meer aan de wettelijke eisen en de maatregel moet leiden tot een kwaliteitsslag in de afvalverwerking.

“Sluiting milieustraat stevige lastenverzwaring voor onze hoek van gemeente Het Hogeland”

“Wij voorzien dat deze maatregel extra kosten met zich meebrengt, en dat de gewenste verbeterslag niet wordt gehaald,” zo stelt de penvoerder van de dorpsverenigingen. “Vanaf heden zullen wij als inwoners van de voormalige gemeente De Marne ons afval naar Usquert moeten brengen. Gemiddeld betekent dit ongeveer 35 kilometer verder rijden. Het milieu wordt hierdoor zwaarder belast. Bovendien vergt dit extra tijd, en brengt het extra kosten met zich mee. De sluiting van de milieustraat in Leens is daarmee een stevige lastenverzwaring voor onze hoek van de gemeente Het Hogeland. Deze lastenverzwaring komt boven op de verdubbeling van de kosten van een lediging van de grijze container als gevolg van de recente invoering van diftar,” aldus de brief aan de gemeenteraad.

Men vreest dat slechts een klein deel van het afval dat voorheen in Leens aangeboden kon worden nu naar Usquert zal worden gebracht. Bovendien voorzien wij een afname van de hoeveelheid restafval die aangeboden zal worden via de grijze container. Dat zal de efficiëntie bij het scheiden van het afval niet ten goede komen.

Ook bestaat er de angst dat het nodige grofvuil (en tevens restafval) in de natuur of ergens anders gedumpt gaat worden. “De grijze container een keer niet bij de weg zetten scheelt toch gauw € 6 (uitgaande van 15 kg in de container). Het dumpen van afval scheelt veel tijd en geld. Onze angst is niet ongegrond gezien de ontwikkelingen sinds het begin van dit jaar: in de containers in de haven van Lauwersoog is duidelijk zichtbaar dat hier extra afval wordt gedumpt. Als de containers vol zijn gooit men het ernaast. Het opruimen ervan kost de gemeente extra geld. U begrijpt dat wij voorzien dat deze centralisatie van de afvalverwerking een averechts effect gaat hebben. De ambtenaren van de gemeente zullen veel meer tijd kwijt zijn aan het ophalen van gedumpt en ongesorteerd afval. Dit brengt extra kosten met zich mee voor de gemeente, terwijl de gewenste verbeterslag in de afvalverwerking niet bereikt wordt,” zo voert men aan.

Daarnaast stellen de dorpsverenigingen dat de milieustraat in Leens “in onze ogen” goed op orde en van prima kwaliteit is. Er is een goede betonnen ondergrond, en het afval wordt gescheiden verzameld in een aantal separate containers. Afgezien van mogelijk kleine moderniseringsslagen vanwege wettelijke eisen is de afvalverwerking in de bestaande milieustraten onzes inziens voldoende efficiënt.”/BM

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !