Gemeenteraad wil inkomenstoets bij verstrekking huishoudelijke hulp

HET HOGELAND – Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er een inkomenstoets komt voor huishoudelijke hulp die in het kader van de WMO wordt verstrekt. Wethouder De Visser zei de raad toe dit “zeer serieus te gaan onderzoeken.”

Rosemarie Zuidema van GemeenteBelangen bond de kat op het spek bij de bespreking van het jaarverslag over de uitvoering van het sociaal domein. Het gaat er in het kort om dat bij het toekennen van huishoudelijke ondersteuning in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning iedereen steun krijgt die dat nodig heeft en daarvoor alleen een maandelijkse eigen bijdrage van 19 euro per maand hoeft te betalen. Enkele jaren geleden is de inkomenstoets afgeschaft. Met deze toets was deze huishoudelijke steun afhankelijk van het eigen inkomen. De gemeenten waren er tegen dat deze inkomenstoets werd afgeschaft en vervangen door een eigen bijdrage van 19 euro per maand. Dit leidde tot stevige toename van de uitgaven voor huishoudelijke steun. Onlangs besloten enkele gemeenten deze toets weer in te voeren.

Zuidema, met steun van de PvdA, het CDA en LB, wil dat de gemeente Het Hogeland in navolging van Leusden en Krimpen aan den IJssel de hoogte van de eigen bijdrage voor deze hulp weer inkomensafhankelijk maakt.

Wethouder Mariette de Visser zei dat de gemeenten Krimpen en Leusden “een doorbraak hebben geforceerd op het randje van de wet. Ik ga er wel zeer serieus naar kijken om de mogelijkheid om de inkomenstoets ook bij ons in te voeren.”/BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !