Raad van State: Groen licht voor aanleg Kortsluiting Winsum

DEN HAAG – De Raad van State heeft op  2 juni definitief uitspraak gedaan op het bezwaar van enkele inwoners van Winsum tegen het bestemmingsplan Kortsluiting. De Raad van State heeft gemeente Het Hogeland op alle punten in het gelijk gesteld. Dat betekent dat de aanleg van de nieuwe verbindingsweg aan de noordkant van Winsum nu definitief door kan gaan.

Op 9 december 2020 deed de Raad van State al een tussenuitspraak. In die tussenuitspraak werd de gemeente Het Hogeland op alle inhoudelijke punten in het gelijk gesteld. Het ging daarbij onder andere om de bezwaren met betrekking tot het tracé, verkeersveiligheid en geluid. Ook vindt de Raad van State dat de gemeente geen procedurele fouten heeft gemaakt. Wel vroeg de Raad van State de gemeente om aanvullende informatie aan te leveren over de medewerking van de provincie Groningen voordat zij een definitieve uitspraak zou doen.

Medewerking provincie Groningen

De provincie Groningen vindt de aanleg van de Kortsluiting belangrijk voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het centrum va Winsum. Na de tussenuitspraak heeft de provincie dat belang schriftelijk bij de Raad van State benadrukt en duidelijk gemaakt dat zij op geen enkele wijze een belemmering zal zijn voor dit project. Ook heeft de provincie alle benodigde vergunningen en ontheffingen verleend.

Onherroepelijk

De uitspraak van de Raad van State betekent dat het bestemmingsplan Kortsluiting nu onherroepelijk is geworden. Er is geen verder bezwaar of beroep meer mogelijk. Wel moet de gemeente de proceskosten betalen. De Raad van State vindt dat de gemeente aanvankelijk onvoldoende motivering gaf.

Opluchting

Wethouder Eltjo Dijkhuis heeft zich geen moment zorgen gemaakt over de uitspraak, maar is wel opgelucht dat er nu een definitieve uitspraak ligt. “Wij vinden dat wij de goede keuze hebben gemaakt voor het tracé van de verbindingsweg en dat wij daarbij zorgvuldig de juiste procedures hebben gevolgd. Het is goed om te weten dat de Raad van State daar ook zo over denkt. Het is wel jammer dat we door deze juridische procedure anderhalf jaar vertraging hebben opgelopen, maar we kunnen nu eindelijk aan de slag. Wij streven er nog steeds naar dat de weg uiterlijk begin 2023 open kan voor verkeer.” Met het werk wordt vanaf half juli van dit jaar begonnen.

Op dinsdag 29 juni organiseert de gemeente om 19.00 uur een online bijeenkomst waarin de plannen nader worden toegelicht en vragen kunnen worden gesteld. Daarbij is onder meer wethouder Eltjo Dijkhuis aanwezig. Nadere informatie over die bijeenkomst volgt nog.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !