Bezuinigingen gemeente: jeugdzorg, ouderenzorg en Ability zijn de molenstenen om de nek

HET HOGELAND – De gemeente moet komende jaren jaarlijks zo’n 3 miljoen bezuinigen. Dat staat in de vanochtend bekendgemaakte Voorjaarsnota. De inwoners zullen dit merken aan een lichte verhoging van de OZB. Het college van b. en w. spreekt van een stijging van de lasten voor de bewoners in termen van ‘correctie voor de inflatie’.

Ging men er nog vanuit dat 221 met een positief saldo van 300 duizend kon worden afgesloten, de Voorjaarsnota, het tussentijds overzicht van de financiën, gaat er vanuit dat dit jaar 107 duizend bezuinigd moet worden. Voor de jaren na 2021 was de prognose dat er jaarlijks om en nabij de 2 miljoen zou overblijven. De werkelijkheid is minder vrolijk want tot 2024 moet er jaarlijks voor een slordige 3 miljoen euro in de begroting worden gesneden. En dan nog zal men jaarlijks met een tekort blijven zitten van ongeveer 1,2 miljoen. Om de proporties te schetsen: voor 2021 stond 160 miljoen op de begroting. Hiervan is ongeveer de helft bestemd voor het sociale domein.

Het zijn de financiële problemen in het sociaal domein die de belangrijkste oorzaak zijn van de de nakende tekorten. De vergrijzing van de bevolking legt steeds meer druk op het budget voor huishoudelijke hulp. De uitgaven voor jeugdzorg zijn niet in de hand te houden. En de omslag van het groenbedrijf van Ability naar de groendienst van de gemeente zelf, valt heel erg tegen, wat betreft de inkomsten. Dit is allemaal niet nieuw. De raad en het college van b. en w. hadden in de begroting voor het huidige jaar daar ook taakstellingen voor vastgelegd. Alleen, de taakstellingen waren nog te optimistisch.

Voor het structurele tekort van de jeugdzorg krijgt men wel incidentele extra’s van de regering, maar daar is geen beleid op te voeren. De kosten voor zorg voor ouderen is een zaak waar nauwelijks invloed op is uit te oefenen, de vergrijzing van de bevolking is een proces dat uit zich zelf loopt. En er hangt de gemeente nog een zwaard aan een zijden draadje boven het hoofd: de verandering in de financiering van de gemeente vanuit Den Haag. Berekeningen hebben laten zien dat een plattelandsgemeenten als Het Hogeland door miljoenen, vijf miljoen wordt genoemd, op achteruit gaat.

De voorgestelde bezuinigingen worden ingegeven door het principe: kijken wat we per se moeten doen en wat nog wel even kan wachten, zo zeggen B&W. Het resultaat is dat bijvoorbeeld op het onderhoudt van wegen alleen geld is voor direct noodzakelijke zaken. Zo is het ook onoverkomelijk dat het dak van het zwembad in Bedum snel wordt aangepakt vanwege de gevaarlijke situatie. Het geheel maakt de indruk van bezuinigen waar wat kan, maar nergens wordt er substantieel gehakt./BM

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !