Wethouder houdt voet bij stuk: grof vuil alleen naar Usquert en Groningen

HET HOGELAND – “Het college moet de maatregel terugdraaien,” eiste Kor Berghuis (CDA) in de kwestie van het sluiten van de grofvuilstortplaats in Leens. Met bijval van GemeenteBelangen, PvdA en Lokaal Sociaal. Wethouder Theo de Vries hield voet bij stuk. De gemeentewerf blijft dicht voor grof vuil.

De zaak werd een paar weken geleden door een brief van een reeks dorpsverenigingen uit het Marnegebied aan de orde gesteld. Inwoners van de gemeente moeten sinds april hun grofvuil afleveren in Usquert of in Groningen. De dorpsverenigingen wezen erop dat dit kilometers rijden kost, het zal leiden tot grof vuil in de grijze bak of zwerfvuil. Zij wilden dat de milieustraat in Leens alsnog heropend zou worden. Het CDA had hierover eerder al schriftelijke vragen gesteld en Berghuis was niet tevreden met de antwoorden.

“Waarom moet dat zo abrupt?” vroeg hij. Hij hield wethouder De Vries voor dat de milieustraat in Leens weldegelijk technisch goed genoeg is om nog open te blijven: “De brief van de dorpsverenigingen geeft de situatie goed weer.” Ook wilde hij dat er een goede oplossing komt voor het klein chemisch afval (kca) en kleinere elektrische apparaten. Gerke Kersaan (GB) vertelde over een mail die hij gekregen had: “Die is wel geestig,” zei hij: “Een inwoner vreesde dat er een file zal ontstaan van mensen met 45 km wagentjes die gebruikte spuiten in Usquert moeten inleveren. Inwoners zitten met opgespaard kca van afgelopen half jaar. Daar moet iets aangedaan worden.” Mädi Cleerdin (PvdA) en Linda Visser ondersteunden het standpunt dat de milieustraat eerst open moet en er een plan moet komen om de sluiting voor te bereiden. Nannet Gijzen (CU) deed de suggestie te onderzoeken of inwoners ook terecht zouden kunnen bij de milieustraat in Kollum.

Wethouder De Vries hield de raad voor dat als gevolg van de corona de dumpplaats al een half jaar dicht is. Er was gepland dat op 1 januari de werven van Bedum, Winsum en Leens dicht zouden gaan omdat ze niet meer voldoen aan de eisen. Daar komt bij dat Leens geen weegbrug heeft. Inwoners mogen vier keer per jaar een bepaalde hoeveelheid storten. Zonder weegbrug is daar helemaal geen kijk op. De milieustraat zou al komende 1 januari dicht. Ik heb gemeend dat het eerst sluiten en dan nog een half jaar open en dan weer dicht niet zo verstandig was. De datum van de definitieve sluiting is een half jaar naar voren gehaald. Vier keer gratis storten in Usquert of Groningen is een goed alternatief. Er komt een regeling voor chemisch afval voor Leens, Bedum en Winsum. Met het voorstel om Leens toch weer te openen, kan ik niet meegaan.”/BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !