Veehouderij Vierhuizen wordt paardenhouderij

VIERHUIZEN – Het college van B&W wil de raad voorstellen een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de omvorming van een melkveehouderij naar een paardenhouderij aan de Panserweg 1 en 2 in Vierhuizen.

De omvorming is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Met de verklaring kan een begin worden gemaakt met de procedure die tot de omvorming moet leiden.

De plannen gaan uit van de sloop van twee schuren, twee loodsen en een jongveestal. Daarvoor in de plaats komen twee nieuwe schuren. Aan de overkant van de weg is de nieuwbouw van een bedrijfswoning en een werktuigenberging voorzien.

Het college stemt in met de plannen, onder meer omdat er daarmee wordt voorkomen dat de bestaande panden in verval raken. Ook de ruimtelijke kwaliteit wordt aanzienlijk verbeterd. Op één van de percelen staat nu een vervallen schuur.

De plannen komen binnenkort ter inzage te liggen. Belanghebbenden kunnen dan zienswijzen indienen. De provincie Groningen moet nog instemmen met de plannen. Hiervoor is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ bij de provincie aangevraagd.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !