Subsidie onderhoud karakteristieke panden voormalige gemeenten De Marne en Winsum

HET HOGELAND – Eigenaren van karakteristieke panden in de dorpen van de voormalig gemeenten De Marne kunnen sinds 1 juli een aanvraag doen voor subsidie. De subsidie is bedoeld voor onderhoud en kan worden aangevraagd bij provincie Groningen.

Eigenaren van zulke panden in de oude gemeente Winsum en in het buitengebied van De Marne kunnen dat met ingang van 29 juli doen. De subsidie is al beschikbaar voor eigenaren van karakteristieke panden in voormalig Bedum en Eemsmond.

Behoud erfgoed

Door aardbevingsschade zijn veel karakteristieke huizen en gebouwen gesloopt. Om dit verder te voorkomen, is een inventarisatie van zulke panden gemaakt. Een bestemmingsplan moet de bescherming beter waarborgen. Die status geldt voor de buitenkant van het pand. Er geldt geen sloopverbod zoals bij een gemeentelijk of rijksmonument. Met de aanwijzing van karakteristieke panden wil Het Hogeland het erfgoed behouden en het verleden tastbaar houden.

Onderhoud

Met de subsidieregeling wil de provincie Groningen eigenaren stimuleren om tijdig regulier onderhoud te plegen aan hun pand. Zo kan achterstallig onderhoud worden voorkomen. De subsidie kan onder andere worden aangevraagd voor schilder- of voegwerk aan de buitenkant van het pand of herstel van dakbedekking, goten of de schoorsteen. In totaal heeft de provincie vier miljoen euro beschikbaar.

Wachtkamer

Wethouder Eltjo Dijkhuis “Ook het onderhoud van een karakteristiek pand is prijzig. Dat komt  door de hogere eisen op het gebied van architectuur en materiaalgebruik. Ik ben blij dat nu ook eigenaren van panden in de dorpen van voormalig De Marne een aanvraag bij de provincie kunnen doen. Eigenaren van panden in het buitengebied van De Marne en die in oud-Winsum moeten nog even in de wachtkamer. Maar vanaf 29 juli kunnen ook zij een beroep op de subsidie doen.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !