Extra gratis biobak voorziet in behoefte, omslachtige pocedure blijft

HET HOGELAND – De extra ronde gratis ophalen van de groene vuilnisbak voldoet volgens het gemeentebestuur “echt aan een behoefte”. Zo stellen B&W in de evaluatie van de gratis extra biobak.  Zo’n 7 procent van de inwoners maakt gebruik van de extra gratis ophaalronde.

Bij de vaststelling van het beleid voor het ophalen van de vuilnis in april vorig jaar werd bepaald dat het regulier ledigen van de GFT-bak gratis is. Bovendien werd er voor de periode van april tot oktober ingevoerd dat men wekelijks een biobak gratis extra kon laten ophalen. Deze extra ronden zou moeten stimuleren dat deze fractie met groente,- fruit- en tuinafval goed gescheiden wordt en ook om stankoverlast in de warmere maanden te beperken.   Het gemeentebestuur heeft   laten onderzoeken wat er nu precies gebeurt met dit nieuwe systeem voor GFT-afval.  Er waren klachten, over de verplichte aanmelding voor een extra ophaalbeurt en over de onmogelijkheid om een beurt aan te melden voor langere tijd.

Er is gekozen om de extra GFT route op afroep te doen. Mensen moeten zich er dus voor aanmelden via de website of door te bellen met het klantcontactcentrum van de gemeente. Dat is een kwestie van efficiëntie, zegt het gemeentebestuur. “De verwachting was dat maar een klein deel van de inwoners gebruik zal maken van deze extra dienst. We willen deze mensen graag van dienst zijn. Maar wel zo efficiënt mogelijk. Door op afroep te rijden hoeft de chauffeur niet de hele route te rijden. Dit kan een hoop tijd, geld, en impact op het milieu schelen. In de praktijk blijkt dat de meeste aanmeldingen in de dorpskernen zijn, en niet in het buitengebied. Dit maakt dat er inderdaad efficiënt gewerkt kan worden. De chauffeurs hoeven een stuk minder te rijden voor de extra GFT route.”

Gemiddeld 7% van de huishoudens maakt gebruik van de extra GFT-route. Ter vergelijking: in de reguliere GFT-route biedt gemiddeld 54% van de huishoudens de groene bak aan. Dit is niet minder geworden sinds 1 april. “De extra GFT route voorziet dus echt in een behoefte. En de groene containers zitten goed vol. Gemiddeld zitten de containers in de extra GFT route voller dan in de reguliere route: gemiddeld 37,5 kilo. De hoeveelheid in de reguliere GFT route blijft ongeveer gelijk op gemiddeld 34 kilo,” zo blijkt uit de cijfers van de evaluatie.

Is het mogelijk om het aanmeldingsproces te vereenvoudigen? Het is momenteel technisch niet mogelijk om voor meerdere dagen tegelijk aan te melden. Dat ligt aan het systeem waarin de aanmeldingen worden verwerkt. Dat is  beperkt in zijn mogelijkheden en moet de aanmeldingen één voor één ontvangen. Heeft het ook effect op de grijze restafvalbak? De grijze restafvalbak wordt gemiddeld door 60% van de huishoudens aangeboden. In de grijze container zien we een lichte daling vergeleken met het begin van het jaar. In week 1 t/m 12 gemiddeld 19,6 kilo. En in week 13 t/m 22 (tijdens de extra GFT rondes) gemiddeld 19,2 kilo. “Of dit een direct gevolg is van de extra GFT-route is op dit moment niet te zeggen. Dit zou bijvoorbeeld ook een gevolg kunnen zijn van de invoering van Diftar+. Of het kunnen inzien van de aangeboden kilo’s, aldus B&W./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !