College stemt in met Visie Sport en Bewegen

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft vorige week ingestemd met de nieuwe Visie Sport en Bewegen in Het Hogeland 2021 – 2030 en vraagt de gemeenteraad de visie vast te stellen. De visie geeft de komende tien jaar ruimte, richting en focus aan het beleid van de gemeente op het gebied van sport en bewegen.

Naast de bijdrage die sporten levert aan de gezondheid, kan sporten inwoners ook helpen om (weer) mee te doen. De aandachtsgebieden waarvoor ambities zijn geformuleerd, zijn:

  • Sport en bewegen in een uitnodigende en veilige omgeving (ook sportaccommodaties);
  • Sport en bewegen met vitale sport- en beweegaanbieders;
  • Sport en bewegen van jong tot oud;
  • Inclusief sporten en bewegen: iedereen kan meedoen.

De bevolking van Het Hogeland vergrijst. Daarom is er meer aandacht voor gezondheidsaspecten. Inwoners ontdekken ook andere manieren van sporten en bewegen. Er wordt niet alleen meer bij sportverenigingen gesport, maar ook steeds meer in de omgeving. Het college wil hier de komende jaren samen met inwoners, organisaties en andere beleidsterreinen binnen de gemeente op inspelen. Sport en bewegen worden ook meegenomen bij het maken van (omgevings-)plannen voor de inrichting van de omgeving. De doorontwikkeling van sportaccommodaties wil het college afstemmen op het gebruik en de behoefte van inwoners en verenigingen.

Ondanks het feit dat sport en bewegen geen wettelijke taken van de gemeente zijn, hecht het college er zeer aan. Waar nodig wil het college sport en bewegen (blijven) stimuleren en voor iedereen bereikbaar houden. Daarbij komt het accent minder te liggen op financiële steun en meer op ondersteuning van de vraag en de initiatieven van bewoners en organisaties. Daarvoor worden vereniging(sadviseurs) en het beweegteam ingezet. Ook worden het onderwijs, de sportverenigingen en andere betrokken uitgenodigd om met de gemeente samen te werken.

Wethouder Theo de Vries: “In de aanloop naar de visie hebben we uitgebreid overlegd met betrokkenen. Niet alleen met sportverenigingen en sportaanbieders. Ook het onderwijs en ouderenorganisaties zijn bijvoorbeeld betrokken geweest. We hebben dat zo breed mogelijk aangepakt. Al die partijen zien het belang van samenwerking en samen optrekken in. Nu de visie er ligt, gaan we daar verder vorm aan geven.”

Sport en bewegen werkt hierbij samen met vastgoed en met onderhoud en beheer.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !