Betere bebording naar parkeerplaatsen Winsum

WINSUM – Het college van B&W wil de bebording in Winsum aanpassen en uitbreiden. Sinds het dorp in 2020 door de ANWB is uitgeroepen tot ‘Allermooiste dorp van Nederland’ neemt de stroom bezoekers toe. Veel bezoekers komen met de auto en dit zorgt voor extra parkeerdruk. Zo wordt in het winkelgebied in het centrum langdurig geparkeerd terwijl deze parkeerplaatsen voor kort parkeren bedoeld zijn.

Samen met de Werkgroep Winsum Allermooiste Dorp is in kaart gebracht waar de bezoekers langer kunnen parkeren. Deze parkeerplaatsen worden door bebording zichtbaarder gemaakt. Het gaat om de parkeerplaatsen bij het station, bij het gemeentehuis, bij het zwembad en die bij de oude voetbalvelden aan de Schouwerzijlsterweg.

Wethouder Theo de Vries: “Fantastisch dat bezoekers Winsum zo goed weten te vinden. De gemeente wil een aangenaam verblijf in Het Hogeland graag optimaal faciliteren. Daar draagt de bebording aan bij.”

De bebouwde komborden bij het dorp worden verder voorzien van onderborden met de tekst ‘Welkom in het allermooiste dorp’. De borden zijn inmiddels besteld en worden zo snel mogelijk geplaatst.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !