Sloop De Ster Wehe-den Hoorn gestart

WEHE-DEN HOORN – De sloop van voormalig groepshotel De Ster aan de Mernaweg in Wehe-den Hoorn is gestart. Een belangrijk moment voor inwoners van Wehe-den Hoorn en de gemeente. 

In september starten namelijk de gesprekken met inwoners over ‘Nieuw leven in Wehe den Hoorn’. Deze gesprekken gaan over de herontwikkeling van het Ster-terrein, de ontwikkeling van Kunstcentrum De Ploeg en een nieuwe invulling van het pand van het Hogeland College aan de Mernaweg 18. Hoewel De Ster, Kunstcentrum De Ploeg en de invulling van HHC prioriteiten zijn, hopen de gemeente en inwoners daarnaast ook aanvullende ontwikkelingen in Wehe-den Hoorn te kunnen realiseren.

De aanpak van Wehe-den Hoorn is voor de gemeente een proef in het kader van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt namelijk meer ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk te maken. Voor Wehe-den Hoorn betekent dat dat plannen in gezamenlijkheid ontwikkeld worden; met inwoners van Wehe-den Hoorn, Dorpsbelangen Wehe-den Hoorn en de ontwikkelaars van Kunstcentrum De Ploeg en de Ster. De ambitie hiervoor is al bepaald: Nieuw leven in Wehe-den Hoorn. Naast de 3 prioriteiten is er ook ruimte om aanvullende plannen te maken die aansluiten bij de ambitie. Om een voorbeeld te geven: wat kan de invulling het HHC-pand betekenen voor inwoners, schoolkinderen, ZZP’ers die werkruimte zoeken of culturele activiteiten in Wehe-den Hoorn? Het antwoord op deze en andere vragen hopen we eind 2021 te kunnen geven.

De samenwerking zal anders zijn dan gebruikelijk. De inwoners van Wehe-den Hoorn en de gemeente zijn namelijk gezamenlijk eigenaar van het pilotproject Wehe-den Hoorn en hebben daarbij dezelfde verantwoordelijkheden. In september start de eerste van 3 gesprekken over Wehe-den Hoorn: een brainstorm- en plannenavond. In tweede gesprek, in oktober, worden de belangrijkste belangen en thema’s bepaald en voorstellen voor de aanpak van Wehe-den Hoorn gedaan. Oplossingen voor eventuele dilemma’s worden gezamenlijk gemaakt in november. Daarna zal er dan een pakket aan voorstellen liggen, waarover besluitvorming moet plaatsvinden.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !