College verlengt contract met Publiek Vervoer

HET HOGELAND – Het college besluit de overeenkomsten publiek vervoer met twee jaar te verlengen. Met deze overeenkomsten legt de gemeente Het Hogeland afspraken vast over het vervoeren van kwetsbare mensen en leerlingen. Voor deze groepen heeft de gemeente een zorgplicht.

De gemeente is aangesloten bij de organisatie Publiek Vervoer, samen met andere gemeenten uit Groningen en Drenthe. De organisatie Publiek Vervoer regelt het leerlingenvervoer en vervoer dat voorkomt uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten in deze provincies. De gemeenten en Publiek Vervoer maken samen afspraken over financiële zaken en kijken ieder jaar of deze afspraken aangepast moeten worden.

De huidige overeenkomsten lopen nog een jaar, maar het college kiest ervoor deze nu al te verlengen, ook om vervoerders zekerheid te bieden. Veel vervoerders hebben het moeilijk door de coronacrisis.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !