Jaarverslag en jaarplan toezichthouder GGD

HET HOGELAND – Het college neemt kennis van het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021 van de GGD Groningen als toezichthouder op de kwaliteit van de ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Sinds de invoering van die wet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de (tijdelijke) steun aan inwoners die dat nodig hebben. Gemeente Het Hogeland heeft samen gemeente Eemsdelta de GGD Groningen gevraagd toezicht te houden op de kwaliteit van de dienstverlening.

De toezichthouders van de GGD publiceren hun bevindingen in een jaarverslag en omschrijven vervolgstappen en plannen in een jaarplan.

Zo is de GGD in 2020 gestart met een onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van zorgaanbieders, waar inwoners met een persoonsgebonden budget (pgb) gebruik van maken. In 2021 wordt dit onderzoek voortgezet.

Iedereen in de gemeente Het Hogeland die een vraag heeft of een signaal wil afgeven over de Wmo, kan bij de toezichthouders terecht.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !