College legt visie toerisme en recreatie voor aan raad

HET HOGELAND – Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om de visie en het uitvoeringsplan recreatie en toerisme Het Hogeland vast te stellen. Toerisme en recreatie bieden Het Hogeland veel kansen. Met de nieuwe visie wil het college samen met de sector deze kansen verzilveren.

Het college wil meer bezoekers naar Het Hogeland trekken en ze daarbij verleiden meer uit te geven. Meer bezoekers die meer uitgeven zorgen voor werkgelegenheid in de sector. Daarnaast dragen bezoekers bij aan instandhouding van voorzieningen als winkels en horecagelegenheden. Dat is gunstig voor de leefbaarheid van Het Hogeland. Maar ook de Hogelandsters kunnen nog vaker gebruik maken van attracties en voorzieningen in de eigen gemeente.

Inwoners, ondernemers uit de sector en andere belanghebbenden hebben samen met de gemeente de visie opgesteld. De visie geeft de komende tien jaar richting aan de inzet van de gemeente en haar partners. Daarbij wordt uitgegaan van vier aandachtsgebieden of lijnen:

  • Vitale en verassende dorpen
  • Erfgoed en landschap tot leven brengen
  • Water, Lauwersmeer en Waddenzee
  • Verzilveren onderlinge samenwerking

De gemeente hoopt ook bij de uitvoering van plannen weer te kunnen samenwerken met ondernemers, inwoners, andere overheden en belanghebbenden.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !