Grote militaire oefening in Marnewaard

LAUWERSOOG – Tussen 5 en 13 september is het militair oefenterrein ‘De Marnewaard’ afgesloten voor bezoekers. In die periode is er  een oefening van de Koninklijke Landmacht. Daarbij worden grote rups- en wielvoertuigen ingezet.

Er is overleg geweest met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over de oefeningen om eventuele overlast voor de Afghaanse vluchtelingen op de kazerne zoveel mogelijk te beperken. De kazerne staat op een dermate grote afstand van de oefenlocatie dat geluidsoverlast minimaal zal zijn.

Het militaire oefenterrein wordt afgesloten met hekken. De oefening vindt zowel overdag als ’s nachts plaats. Er wordt gebruik gemaakt van lichte wapens. Direct omwonenden kunnen enige geluidsoverlast ervaren van de voertuigen.

Tussen 5 en 13 september is het verboden om het oefenterrein te betreden. De Koninklijke Marechaussee houdt toezicht op naleving van het gebiedsverbod en zal handhaven.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !