Schouwkaart 2021 ligt ter inzage

GRONINGEN – Het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest heeft deze week de schouwkaart 2021 in concept vastgesteld en ter inzage gelegd.

Op de schouwkaart staan de sloten die we controleren omdat ze een belangrijke functie hebben in het regionale waterbeheer. Deze sloten moeten goed onderhouden worden en schoon blijven. Dat betekent: de slootkanten en taluds maaien, de sloot op voldoende diepte houden en losse takken en afval uit de sloten halen. Zo blijft het aan- en afvoeren van water in het totale stelsel van diepen, maren, kanalen, sloten en vijvers goed mogelijk en helpen we voldoende water vast te houden en – bij teveel water- wateroverlast voorkomen.

De 1300 kilometer sloten die op de schouwkaart staan, worden elk jaar vanaf begin november gecontroleerd door het waterschap.

Vorig jaar heeft het waterschap een inhaalslag gemaakt in het actueel maken van de gegevens op de kaart. Met de diverse opmerkingen en formele zienswijzen die het waterschap destijds kreeg, is de schouwkaart voor dit jaar actueel gemaakt. Het is nooit helemaal uitgesloten dat er nog onvolkomenheden op de kaart staan.

Het onderhoud van sloten door de aangrenzende eigenaar of eigenaren is een wettelijke plicht. Daarom leggen we de concept schouwkaart elk jaar een aantal weken ter inzage. Dit jaar is het tot 19 oktober 2021 mogelijk te reageren op de kaart.

De kaart is online te vinden via www.noorderzijlvest.nl/schouwen-van-watergangen

Na 19 oktober wordt de schouwkaart definitief vastgesteld door het bestuur. Ook na die tijd kunnen wijzigingen binnenkomen. Het waterschap werkt de kaart het hele jaar bij. De vaststelling ervan gebeurt dus eens per jaar.

Onderhoudsplicht voor álle sloten

De hoofdwatergangen onderhoudt het waterschap zelf. Voor álle sloten en watergangen die niet door het waterschap zelf beheerd en onderhouden worden, hebben eigenaren een onderhoudsplicht. Dat betekent dat elke eigenaar periodiek onderhoud moet uitvoeren, ook in de kleinere sloten die niet op de schouwkaart staan. Het waterschap controleert dus niet actief op deze categorie sloten. We nemen wel altijd contact op met eigenaren als er klachten binnenkomen over onvoldoende onderhoud.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !