Wijziging bestemmingsplan moet uitbreiding capaciteit Google mogelijk maken

HET HOGELAND – Het college van B&W stelt de raad voor in te stemmen met een wijziging van het bestemmingsplan ‘Eemshaven Zuid-Oost’. Daarmee wordt de aanleg van 220 kV verbinding naar de vestiging van Google in de haven mogelijk. Google vestigde in 2016 een datacentrum in de Eemshaven om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle groei van het internetgebruik en de diensten van Google.

Om toekomstige uitbreidingen van de datacapaciteit mogelijk te maken is er meer elektriciteit nodig. Google heeft netbeheerder Tennet daarom gevraagd een extra aansluiting van 220 kV aan te leggen naar het datacentrum. Die aanleg past niet in het huidige bestemmingsplan.

Het college wil meewerken aan de bestemmingsplanwijziging om de economische positie van de Eemshaven te behouden en te versterken.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft eerder dit jaar ter inzage gelegen. Er zijn toen geen zienswijzen ingediend.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !