Steun voor zelfstandigen wordt soepel afgebouwd

HET HOGELAND – Voor zelfstandig ondernemers die coronasteun ontvangen via de gemeente, geldt in het laatste kwartaal nog een soepele toepassing van de bijzondere bijstand. Vanaf 2022 is dat ook over, net als in oktober met de meeste andere regelingen. Volgens de telling van het CBS gaat het in de Hogelandse gemeente om zo’n 130 zelfstandigen die deze vorm van bijstand krijgen.

Het kabinet kondigde eind augustus aan dat de stekker uit de coronasteun gaat. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten, is de verklaring. Wel blijft een aantal specifieke steunmaatregelen in het laatste kwartaal van kracht

Een daarvan is de afbouw van ste.un voor zelfstandigen. Die staat bekend als de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Het CBS rapporteerde in mei dat nog ruim 64.000 zelfstandigen op dat moment gebruikmaakten van de regeling om in hun levensonderhoud te voorzien. Nieuwe aanwas werd daarbij ook meegeteld.

Over de afronding van de Tozo zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de gemeenten. “Vanaf het einde van de Tozo per 1 oktober 2021 tot het eind van het jaar geldt een tijdelijk aangepast Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz),” aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Raad van State komt later deze maand met een advies hierover, is de verwachting.

Het ‘aangepast’ van dit besluit zit hem in een aantal versoepelingen om de overgang van de Tozo te verzachten voor zelfstandigen. Bijvoorbeeld het ontbreken van een vermogenstoets, die normaal wel plaatsvindt om in aanmerking voor Bbz-steun te komen. Ook kan de steun tijdelijk met terugwerkende kracht tot twee maanden worden verstrekt. En de steun wordt zonder omhaal verstrekt aan de zelfstandige, niet eerst als lening.

Zelfstandigen die hierop in het laatste kwartaal een beroep doen, kunnen daarbij gratis advies tegemoetzien over de mogelijkheden om op een andere manier de boterham te verdienen. ‘Denk aan zelfstandigen die hun onderneming pauzeren om als werknemer ergens aan de slag te gaan in een sector waar momenteel veel werk is. Zogenaamde Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) in de arbeidsmarktregio’s zouden zo’n stap kunnen begeleiden.

Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken liet in juli nog weten dat de regeling voor huishoudens, de TONK (Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten) eindelijk begon te lopen zoals bedoeld. Eerder zouden gemeenten te veel de hand op de knip hebben gehouden. De kentering kwam na een verdubbeling van het rijksbudget. Toch behoort deze regeling vanaf oktober alweer tot het verleden./Webredactie

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !